לתרומות לחץ כאן

שימוש בפחית לוהטת במקום צורך גדול

שאלה:

בה"י ערב שבת קודש פרשת ויחי תשע"א

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א
אחדשה"ט

בעת לומדי דבר ה' – זו הלכה, נתעוררו אצלי כמה שאלות, ותורה היא וללמוד אני צריך, ונפשי בשאלתי מאת הדרת כבודו שימחל וישיב לי
הנידון אודות אחד הנגזר עליו (ל"ע) לשבת בבית האסורים, מה יעשה אותו אסיר אם יש באפשרותו לקבל בשבת מאת שלטונות, מאכל כשר למהדרין עם חותמת אבל מתוך "הפחית הלוהטת", האם יש צד להתיר לו לאכול מאכל זה לכבוד שבת לאחר שהנכרי חימם "ליהודי" את האוכל?
והאם אפשר לדמות הלכה למעשה את דין אסיר בשבת לדין חולה שאין בו סכנה כדברי הרדב"ז בסימן 'אלף וחמש', ואז יהיה מותר אף לבשל עבור האסיר אוכל כפי שנפסק בשו"ע 'סימן שכח סעיף יז'?

מחכה ומצפה לתשובתכם הרמה
מרדכי יצחק א.
תשובה:

השימוש בפחית הלוהטת הוא איסור מדרבנן משום מיחזי כמבשל, כיון שאינו דרך בישול, ומשום כך לצורך גדול כזה נראה שמותר לעשות זאת על ידי נכרי שנחשב בזה לשבות דשבות.

מקורות:

עי' שו"ת תשובות והנהגות (ח"ג סי' קו) ואוצרות השבת סי' ו. ובנדו"ד אפילו שאין לאסיר דין של חולה שאין בו סכנה, מכל מקום קיי"ל שבכל מקום צורך גדול יש להקל בשבות דשבות

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל