אמונת חיים – קונטרס מאמרים על חנוכה

מעוז צור

יש להבין את המנהג לזמר את הפיוט "מעוז צור" בחנוכה דוקא. הרי הפיוט הזה מדבר על כל הגלויות שעברו ישראל, החל ממצרים "חיל פרעה וכל זרעו" – "בקש אגגי בן המדתא" – וכלה בגלות אדום "דחה אדמון בצל צלמון" – ואם כן מדוע לא מזמרים "מעוז צור" בפסח או בפורים.

ויתכן לומר שהטעם לכך הוא מפני שגלות יון היא שונה מכל הגלויות.

בכל הגלויות לא היה עם ישראל בארץ ישראל. בבל החריבה את בית המקדש והגלתה את ישראל מארצם, וכך גם אדום. גלות מדי היתה בפרס ושאר המדינות של מלכות אחשורוש – מחוץ לארץ ישראל.

לעומת זאת בגלות יון, עם ישראל היה בארץ ישראל ובית המקדש עמד על תילו. המלחמה ביונים היתה על קיום התורה והמצוות.

הואיל ויש שטועים לחשוב שדי לנו בארץ משלנו ובעצמאות פיזית, על כן דוקא בחנוכה, עלינו להוציא מטעות, כאילו מצב כזה אינו נקרא גלות. ולכן שרים דוקא אז את הפיוט "מעוז צור", בכדי להדגיש שחנוכה היא גלות ככל הגלויות – וגם אם נמצאים בארץ ישראל ואפילו אם בית המקדש קיים, אם אין אפשרות ללמוד תורה ולעבוד את העבודה, גלות היא זו ככל הגלויות.

ויתכן להוסיף שגלות יון הנמנית בין הגלויות, באה ללמדנו – שגם בגלויות שגלינו מארצנו, עיקר הגלות היא הגלות הרוחנית. "ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו" – אבל עיקר הגלות היא – מה ש"אין אנחנו יכולים לעלות וליראות ולהשתחוות לפניך בבית בחירתנו, בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו" – הריחוק מהשכינה הקדושה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *