אמונת חיים – קונטרס מאמרים על חנוכה

מחלוקת בית הלל ובית שמאי

בגמ' שבת ביארו, שבית שמאי ובית הלל נחלקו – האם מספר הנרות הוא כנגד הנכנסים או כנגד היוצאים. לבית שמאי מדליקים כנגד הנכנסים, על כן מדליקים ביום הראשון שמונה ופוחת והולך – ואילו לבית הלל מדליקים כנגד היוצאים – ולכן ביום הראשון מדליק אחד ומוסיף והולך.

ויש לשאול – הרי ביום הראשון מדליקים לבית הלל נר אחד כנגד הימים היוצאים – נמצא שבית הלל מתיחסים אל היום הראשון בשעת ההדלקה כאל יוצא – מאידך לבית שמאי מדליקים ביום הראשון שמונה נרות – נמצא שבשעת ההדלקה מתיחסים אל היום הראשון כאל נכנס? – לכאורא יש כאן אם כן מחלוקת נוספת, שהרי בית הלל מתיחסים אל הנר שמדליקים בלילה הזה כאל יוצא – ובית שמאי מתיחסים אליו כאל נכנס.

ויתכן לומר שבית הלל ובית שמאי נחלקו בתירוצי ה"בית יוסף" לקושיתו המפורסמת, מדוע מדליקים בלילה הראשון והרי הואיל והיה להם שמן ליום אחד – אם כן לא היה נס ביום הראשון.

בית הלל נקטו כהתירוץ שהנס ביום הראשון היה שהפך נשאר מלא ואם כן עוד קודם ההדלקה ביום הראשון בבית המקדש – כבר נעשה הנס של אותו יום על כן מתיחסים לנר כאל יוצא – כי כבר נגמר הנס. אבל בית שמאי נקטו כתירוצים נוספים בבית – יוסף שחילקו את השמן לשמונה חלקים או שהשמן נשאר בשלמותו בסוף היום, ואם כן בשעת ההדלקה במקדש עדין לא נשלם הנס של אותו יום עד למחרת – על כן נקרא הנר הראשון נכנס.

ויתכן שזה באמת שורש מחלוקתם. מאחר ובית הלל מתיחסים אל הנר הראשון כאל יוצא, אין הם יכולים לסבור שידליקו שמונה ביום הראשון, שכן שבעה נכנסים ואחד יוצא. אבל בית שמאי שמתיחסים אל הנר הראשון כאל נכנס, יכולים לסבור שמדליקים ביום הראשון שמונה כנגד שמונה הנכנסים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *