לתרומות לחץ כאן

הלכות והליכות לימי החנוכה

חשיבות מצות הדלקת נרות חנוכה.

א.               "מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאד. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הא-ל והודיה לו על הנסים שעשה לנו".

ב.                אמרו חז"ל: הרגיל בנר זוכה לבנים תלמידי חכמים שנאמר "כי נר מצווה ותורה אור". והכוונה היא שיעשה את נרות שבת ונרות חנוכה יפים לכבוד המצווה.

החייבים בהדלקת הנרות.

א.               מנהג בני אשכנז שכל אחד ואחד מבני הבית [מלבד אשת בעה"ב ובנותיו] מדליק ביום הראשון נר אחד ומוסיף והולך כל יום נר נוסף עד שביום השמיני מדליק שמונה נרות.

מנהג בני ספרד שבעה"ב בלבד מדליק ביום הראשון נר אחד ומוסיף והולך כנ"ל. אך כל שאר בני הבית אינם מדליקים ויוצאים ידי חובתם בהדלקתו.

ב.                מעיקר הדין גם נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה, אף אשה  יכולה להוציא אחרים ידי חובה אם תדליק. לכן, אם אין מדליקים בביתה, כגון אשה שאין לה בעל או שאין בעלה בעיר, חייבת היא להדליק בברכה [אך לא תתן לקטן שידליק בשבילה].

ג.                 מחנכים את הקטנים שהגיעו לגיל חינוך שידליקו נרות חנוכה. ומעיקר הדין די להם שידליקו נר אחד בלבד. אולם המנהג [אם אפשר] לחנכם בהדלקת כל הנרות כגדולים.

ד.                קטן שנעשה בר-מצווה בחנוכה יכול להוציא אחרים גדולים ידי חובה החל מיום היותו גדול. וביום זה יכול הוא להוציאם רק אם הוא מהמדליקים בצאת הכוכבים ולא קודם לכן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.