לתרומות לחץ כאן

חיוב מזוזה ביאכטה

שאלה:

לכבוד הרב שלום

יש לי יאכטה במרינה הרצליה עם 3 חדרים מה לגבי מזוזות?

תשובה:

יש לקבוע מזוזה בפתחי החדרים בלי ברכה.

מקורות:

בשו"ע (יו"ד סי' רפו סי"א) מבואר שספינה פטורה ממזוזה, בטעם הדבר נחלקו הפוסקים אם הוא מטעם שזה בית "נייד", [כך הוא פשטות לשון הרמב"ם וכן כתב לפרש במרכבת המשנה, (הל' מזוזה ו,ט) או משום שאין זה צורה של דירת קבע (ש"ך יו"ד שם), ונפ"מ בזמן הזה אם הסיבה מצד ניידות אף בזמנינו פטורים, ואם הסיבה מצד שאין זה צורה של דירת קבע, ובזמנינו שעושים ספינות עם חדרים מעולים כדירת קבע, יש מקום לחייב וכמו שכתב ערוך השלחן (שם), וכן העלו בבשו"ת חלקת יעקב (יו"ד סי' קמז, וסי' קסג) ושו"ת מנח"י (ח"ב סי' פד), לעומת זאת דעת הבצל החכמה (ח"ג סי' פב) שאף בזמנינו יש לפטור בית בספינה ע"ש שהאריך בזה, והגרי"ש אלישיב שליט"א (שבות יצחק ח"ח פי"ג הערה מא) פסק לקבוע בלי ברכה, וכן הלכה, וע"ע שו"ת באר משה (שטרן, ח"ב סי' פז).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל