לתרומות לחץ כאן

צורת החזקת כוס של קידוש

שאלה:

ישנם שיטות שונות בהחזקת כוס הקידוש
הייתי מעוניין לדעת את השיטות ואת טעמיהם
כל טוב
שמואל ש.

תשובה:

דעת השל"ה שיעמיד הכוס על כף ימינו והאצבעות יהיו זקופים סביב הכוס, דעת המג"א שאפשר להקיף את הכוס עם האצבעות כדרך שרגילים לאחוז כוס, השו"ע הרב הביא דברי השל"ה בשם יש אומרים והביא דעה נוספת שיש להעמיד את הכוס על האצבעות ממש, המשנ"ב הביא את דברי השל"ה בלבד. בכף החיים הביא דעה רביעית שיש להעמיד את הכוס על האצבעות במקום חיבורם לכף היד, ואת קצות האצבעות להגביה סביב הכוס.

מקורות:

של"ה שער האותיות אות ק ד"ה והכוס, הובא במג"א סי' קפג ס"ק ו, מג"א (שם) שו"ע הרב (סי' קפג ס"ז, סי' רעא סי"ח), משנ"ב סי' קפג ס"ק טו, כף החיים (סי' קפג סק"כ), כך נראה בכוונת לשון הכה"ח.

מחלוקת האחרונים בזה היא פשט בדברי הזוה"ק שהצריך שהכוס תהיה מסובבת בחמשת האצבעות, ודעת השל"ה שההסבר הוא שתחתית הכוס תהיה על הכף יד, ודעת המג"א שהכוונה ללא כף היד, באריז"ל כתב שהכוונה צריך שהכוס תהיה מונחת על האצבעות, וכן פירשו בדעתו בנגיד ומצוה סדר ברכת המזון, והובא באליה רבא (סק"ז) ובשו"ע הרב (סי' קפג שם), אולם דעת השמן ששון בדעת האריז"ל כמ"ש הכף החיים הנ"ל, וראה בארוכה בזה בספר דברי שלום (עפגין, ח"ג סי' קפג ס"ג סק"א, עמ' רמג).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל