לאחר בפירעון חוב שהנושה אינו תובע

כבוד הרב שליט"א,
לפני כשבועים בקשתי הלואה מעזר נישואין בארצות הברית, ובטעות הכניסו לי סכום כפול, אף שבטשר הלואה ובערבות היה רק על חצי, והיות והנני עוסק כעת במצוה מסויימת ולשם כך אני צריך את כל הסכום שנכנס לי רציתי לשאול אם אני יכול להשתמש בסכום ומיד כשיתאפשר לי אני יחזיר להם את הסכום,
[אינני רוצה להודיע להם שקבלתי סכום גדול שכן יבקשו ממני להחזיר מיידית את הסכום, וקבלת הלואה חדשה כרוכה בפרצדורה רצינית אצלם.
תודה מראש על התשובה

תשובה:
אם הכסף הופקד לחשבון הבנק, יש מקום לצדד להתיר להשתמש בכסף תקופת זמן, או עד שהגמ"ח יעלה על הטעות ויתבע את הכסף. אם הכסף ניתן במזומן יש להשיב את היתרה מיד.

נימוק:
אם הגמ"ח נתן ללוה את הכסף במזומן ונתן יותר מדי בטעות, ודאי שהיה אסור להשתמש ביתרת הכסף, כיון שהחלק שניתן בטעות אינו אלא פיקדון ואסור לשלוח בו יד. אבל אם הגמ"ח העביר את הכסף בבנק, אין כסף מסוים הנמצא בבעלות הגמ"ח, אלא שיש לגמ"ח תביעה כספית על הלוה שישלם להם תמורת מה שגרמו שהבנק ייתן לו כסף, אין זה אלא תביעת חוב, ויש מקום לצדד שאין חיוב לשלם לגמ"ח מיד, כל עוד שהם לא תבעו את הכסף, וכדלהלן:
החינוך במצוה רכח כותב שיש איסור 'לא תעשוק' אם לא משלמים חוב כל שהוא, ובדברי יחזקאל סי' נא אות ב כותב שרק אם אינו בדעתו לשלם כלל עובר, אבל אם בדעתו לשלם לאחר זמן אינו עובר. ובקובץ שיעורים כתובות דף פו ע"א כתב שכל עוד שבידו לפרוע אינו עובר.
ישנה מצוה נוספת שכתב רש"י בכתובות דף פו ע"א לשלם בזמן מדין 'הן שלך צדק' שיש לקיים הבטחות, אבל מצוה זו שייכת בחוב של הלואה או חוב אחר שנובע מכוח הסכם, ולא בנידון דידן שהחוב על חלק הטעות אינו נובע מכוח הסכם.
ישנו איסור נוסף מדברי קבלה המבואר בב"מ דף קי ע"ב לאחר בפירעון חוב כל שהוא "אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך", אבל מלשון הפסוק נראה שהאיסור הוא רק אם הנושה תובע ודוחים אותו בלך ושוב, ולא בנידון דידן שהגמ"ח אינו תובע.
בנוסף לכך יש לצרף דעת הקצות בסי' קד סק"ב שאין חיוב לשלם חוב כל עוד שהנושה אינו תובע, אף אם אין ביכולתו של הנושה לתבוע. ועיין שם בנתיבות סק"א שחולק.
אם היה מדובר בכסף של אדם פרטי היה בכך שלא מן היושר לעכב את הכסף שהופקד בטעות, אבל כיון שמדובר בכספי גמ"ח והלוואת הכסף ללוה זה איננה בניגוד למטרת הגמ"ח, אין בכך שלא מן היושר. אבל כמובן, לאחר שנודע לגמ"ח על הטעות והם תובעים את הכסף, יש לפרוע בהקדם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל