סילוק גבאי צדקה באמצע תפילה ולימוד

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

אני גבאי בית הכנסת, רציתי לשאול האם מותר לסלק מבית הכנסת אוספי צדקה שאוספים באמצע התפילה והלימוד ומפסיקים ומפריעים לציבור מתורה ועבודה וגם מחלקים עלונים שגורמים לביטול תורה ותפילה

תשובה:

אם אוספי הצדקה מגיעים באמצע התפילה אפשר לבקש מהם לעשות את אסיפת הכספים לאחר התפילה, אולם ראינו שגדולי ישראל לא הקפידו על כך ואף באמצע קריאת שמע, ועל כן רק אם אוספי הצדקה ממש מפריעים את מהלך התפילה יבקש מהם לבוא בסוף התפילה.

ואף באמצע הלימוד אם רק הולכים ומקשקשים במעות שבידם והולכים נראה שממידת ישראל אין לשולחם על פניהם, אך אם עושים מגבית שניגשים לכל אחד ומבארים לו את סיבת המגבית, יש לבקשם לבוא בסוף סדר הלימוד.

מקורות:

ידוע שהחזו"א נתן צדקה אף באמצע קריאת שמע על ידי שהניח מעות ליד מקומו שיקחום אוספי הצדקה ולא גער בהם, ומ"מ כתב בשו"ת שבה"ל ח"י סי' קנז שבאמצע הסדר אין לעשות מגבית כשהולכים ומדברים עם כל אחד מהלומדים יש לבקש לעשות זאת בסוף הסדר.

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. בתורה כתוב "לא תגורו מפני איש" וזה חובת הדיינים שלא יגורו מפני שום אדם כי המשפט לאלהים הוא, ויש דיוק מהחינוך שאפילו במקום סכנת נפשות צריך להגיד המשפט, ומתוך לשון שלכם משמע שאתם מפחדים להגיד הפסק הנ"ל כי סתימת לשונכם "אפשר לבקש מהם לעשות את אסיפת הכספים לאחר התפלה" משמע דרק אפשר שמבקשים מהם אמנם אין זה מחובת הגבאים להוציאם מבהכ"נ, ואני רוצה שתגידו לי הפסק האם הוא בתורת חיוב או בקשה שלא יכנסו לבהכ"נ כי מפריעים האנשים הבאין להתפלל ואפילו אל הש"ץ מגיעין,
  וכמו כן כתבתם. שגדולי ישראל לא הקפידו ע"ז גם באמצע ק"ש, ואני הנני עד נאמן ראיתי במו עיני את מו"ר הרב יצחק הוטנר זצ"ל כשנכנסו עניים באמצע הסדר לבהמ"ד לאסוף כסף היה מנפף ומראה בידו הימין לחסידיו שיזרקו אותו מבה"מ
  גם להבדיל בין חיים לחיים מרן הגאון רבי ח"פ שיינבערג שליט"א גם אחרי הניתוח הקשה שעבר הוא בעצמו תפס את השנורר בגופו והוליכו אותו חוצה, וכן נוהגין בישיבות הגדולות באמריקה כמו בלייקוד וכו' כך אמר לי הגבאי הרב פנקוס שליט"א

  גם בבהכנ"ס באמריקה לא מרשים אותם ליכנס באמצע התפלה רק אחרי עלינו עומדים בחוץ ותורמים להם
  וכ"ז בתוך התפלה אבל באמצע ק"ש יש איסור גמור להפריע כדאיתא בגמרא פ"ב במס' ברכות דף י"ג ובשו"ע ואכמ"ל
  ולמה אנחנו לא לומדים מהגוים כשנאספים בספריה שאסור להפריע אותם אפילו בדיבור קל ואילו בית המדרש או בית הכנסת נוהגים כמקום הפקר שמקשקשים בידים ועושין רעש וכו'
  הכותב לכבוד בית מקדש מעט
  שמואל אליעזר רולניק

 2. לא מבין כל הפלפול, אפשר שיש חילוק בין חסידים יעקעס וליטאים, אצל החסידים מעולם לא שמענו שלא להניח עניים וגבאי צדקה לסובב בביהמ"ד ולקבץ מעות צדקה, אדרבה הרי כתוב וצדקה תציל ממות, ומי הוא שיכול לומר שמתפלל כראוי בלי שום מחשבה זרה והרי מש"ה אין אנו מתפללין תפלת נדבה, וא"כ אם המחשבות מפריעים ממילא מה זה שדווקא ליתן צדקה לא ניתן להפריע, ומהו שיטתך בענין ילדים הקטנים שלך לא משנה באיזה גיל לא מפריעים התפלה שלך אתמהה, וגם באמצע הלימוד הלואי שנהי' מתמידים כמו בדור האחרון ללמוד שעות רצופות בלי הפסק כלל וכלל, למעשה בזמנינו הדור מאוד חלוש על כל דבר קטן שנוגע "לעצמי" מפריעים ומפסיקים הלימוד בתירוצים והיתרים שונים, וכי דווקא לגבאי צדקה לעניים ושברי לב אנו מקפידים עליהם לומר שמפריעים חס ושלום לומר כן. האמת אומר לך ראיתי אצל הצדיקים דמי שעובד את השי"ת באמת ויש לו אהבת ישראל אמיתי לא מרגיש שום הפרעה מזה אדרבה כל זה מסייע לו להתפלל וללימוד אחרי שמקיים מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ועוד מצות גמ"ח וכדומה להחיות נפשות האומללות הרי זהו נותן לנו הכח להתפלל וללמוד, ומי שיש להם בעיה עם מצות צדקה נא ללמוד יותר מוסר וחסידות להבין ענין מסירת נפש לאחרים ולא לדאוג על "תפלתו" ולימוד התורה "שלו" כ"כ, רק ידאג כמו משה רבינו מן ההר אל העם במסירת נפש לאחינו בני ישראל.
  ובארצה"ב ראיתי פעם הרבי מוויזניץ שהיה' לו גבאי צדקה בזמנים מיוחדים באמצע התפלה שלא הי' רוצה שיפריעו לו.
  בארצה"ב הכרתי את האדמו"ר מקאשוי זצ"ל שהי' איש קדוש ומתמיד עצום מדור הקודם ובבית מדרשו הנהיג שעם הפישקעס לא ילכו הגבאים רק אחרי קדושה אבל העניים וכדומה מעולם לא אמרו להם ח"ו דבר לצערם ולהפסיד להם את צרכיהם ואם יש כמה גדולים שראיתם עושים כן מן הסתם הם ראוי לאותו איצטלא ולא דבר הוא לכל בר נש לקבל עליו האחריות של הצער הגדול וכמה פעמים גם דמעות של נפשם של עניים וגבאי צדקה. כן נראה לפענ"ד ולא באתי רק לעורר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל