חתך בצל בסכין בשרית ובישלו בסיר פרוה דין הסיר

שאלה:

חתכתי בצל עם סכין בשרי [לא נחתך בשר בסכין באותו יום] ואח"ך הכנסתי הבצל עם עוד ירקות לסיר פרוה והתבשלו הדברים יחד האם הסיר נהפך לבשרי?

תשובה:

אם יש שישים בתבשיל כנגד הסכין שנחתך בו הבצל, לכל הדיעות הסיר נשאר פרווה, אם אין שישים כנגד הסכין, ואין שישים כנגד כל הבצל, יש דיעות בפוסקים שהסיר נהפך לבשרי, אולם למעשה נראה להקל והסיר נשאר פרווה.

מקורות:

עי' שו"ע יו"ד סי' צו ס"א שהביא מחל' הראשונים אם חתך בצל בסכין בשרי אם הבצל נהפך לבשרי כשהיה נקי ואינו בן יומו, ולדעת השו"ע אף למחמירים אינו אוסר רק כדי נטילה, ולפי זה צריך שישים כנגד הנטילה, ולדעת הרמ"א נאסר כולו, וע"ש בפוסקים שלגבי נחתך בסכין בשרי כשר יש לנהוג בכל הבצל כבשרי, ובסכין איסור יש מקרים שמקילים, עי' חכמת אדם כלל מט באורך בזה.

בנדון דידן שהסיר פרוה אם נהפך לבשרי, אף כשלא היה שישים, נחלקו המג"א (סי' תנא ס"ק לא) והמשנ"ב (שם ס"ק צ) שסוברים שהכלי נעשה בשרי ואם בישלו בו ירקות אסור לאכלם עם חלב, ואילו דעת האבן העוזר והרעק"א (יו"ד סי' צו) שהכלי לעולם נשאר פרוה, ולמעשה קיבלתי מהגאון רבי ניסים קרליץ שהכרעת ההלכה היא כהאבה"ע, אולם ידוע לי שכמה מגדולי הפוסקים נקטו כהמשנ"ב שדין הקדירה שהיא בשרית, אולם בנידון דידן נראה שיש להקל בזה, שעיקר הנידון במג"א ובמשנ"ב הוא באופן שדך חריף במדוכה, והחשש שאח"כ דך בזה דברים אחרים על מנת לאוכלם בחלב והיינו ג"כ דברים חריפים שבזה ס"ל למג"א שאף בזה מחליא לשבח, אולם בנידון דידן שזה סיר שרוב תשמישו הוא שלא בחריף, ואינו במצב שכשיהיה אינו בן יומו שיוציא טעם בשר לכו"ע נשאר פרווה, וליתר שאת יש להמתין כ"ד שעות אם רוצה לבשל בו תבשיל שרוצה לאוכלו עם חלב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל