לתרומות לחץ כאן

עניני ברכות, צניעות, שבת, למתגייר

שלום

אני בן לאבא יהודי ואמא לא יהודיה וברוך השם אני סיימתי לא מזמן תהליך ארוך של גיור ואני עכשיו יהודי שומר מצוות המשתדל להקפיד כקלה כבחמורה ואני מרגיש שסוף סוף השגתי את מטרתי בלהפוך ליהודי כשר ועכשיו אני מקווה שאני אמצא את זיווגי ואני יוכל להקים בית כשר ונאמן בישראל.
למרות זאת ישנם מספר נושאים הלכתיים שאיני יודע את המענה אליהם והם גורמים לי לבלבול ולכן היייתי רוצה לשאול אותך כבוד הרב מספר שאלות הלכתיות שהייתי שמח אם תוכל לענות עליהן:

ברכות:
1. האם אני צריך לברך בברכות השחר את הפסקה "שלא עשני גוי" או שבתור גר אני צריך לדלג על פסקה זו?
2. האם מותר לי לברך ברכות בזמן שאני לובש מכנס קצר?

שונות:
3. בכל פעם כשאני נכנס לחדר או יוצא ממנו אני מנשק את המזוזה גם בכניסה לבית גם בחדרים הפנימיים ובכל מקום אחר בו יש מזוזה ויוצא שאני מנשק עשרות מזוזות ביום אך רציתי לשאול אם מותר לנשק כל מזוזה שעוברים דרכה או שצריך לנשק רק את המזוזה שבדלת הכניסה הראשית של הבית?
4. האם מותר לי ללכת לחתונה של קרובי משפחה לא יהודים כשהאירוע עצמו נערך באולם חתונות ללא סממני עבודה זרה? כמו כן במידה והאולם כשר האם מותר לי גם לאכול שם?

שמירת נגיעה:
למרות שאני שומר נגיעה באופן מלא מנשים זרות התחלתי לתהות בזמן האחרון איזה דיני שמירת נגיעה מיוחדים שייכים בגר לבין משפחתו הקרובה למרות שקצת קשה לי לשאול את זה מכיוון שאני פוחד שאולי אני אצטרך לשמור נגיעה מהאנשים הכי קרובים אליי בעיקר אמא שלי:
5. האם מותר לי ללחוץ יד,לחבק ולנשק את אמא שלי הלא יהודיה?
6. האם מותר לי ללחוץ יד,לחבק ולנשק את אחותי הלא יהודיה?
7. האם מותר לי ללחוץ יד לדודות,אחייניות או בנות דודות?

שבת:
8. האם מותר לי לצפות בקלטת וידאו שהוקלטה עבורי בשבת?
9. כאמור אני ואבי היהודים היחידים בבית שלנו וכל השאר לא יהודים ואני היחיד ששומר שבת ובזמן שאני בבית בשבת אני מסתגר בחדרי והמשפחה מכבדת את זה ולא מפריעה לי אך מחוץ לחדר כולם מחללים שבת, האם יש בעיה הלכתית לשהות בסלון או במטבח בזמן שמישהו אחר צופה בטלויזיה או שומע רדיו וכו' למרות שאני לא נהנה מכך?
10. האם מותר לשחק קלפים,משחקי לוח בשבת?

אני מתנצל מראש אם הכבדתי על כבוד הרב עם מספר השאלות.

תודה וכל טוב.

תשובה:

ראשית לכל הנני לברכך על צעדך האמיץ והנכון להסתופף תחת כנפי השכינה, יה"ר שתזכה לכל הברכות האמורות בתורה, ותזכה לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והיראה.

לעצם שאלותיך, העתקתי את השאלות עם תשובות לכל דבר ודבר.

ברכות:

שאלה:

1.  האם אני צריך לברך בברכות השחר את הפסקה "שלא עשני גוי" או שבתור גר אני צריך לדלג על פסקה זו ?

תשובה:

יש לברך ברכה זו בלא שם ומלכות [דהיינו לומר "ברוך אתה שלא עשני גוי"], כיון שזה מחלוקת הפוסקים וספק ברכות להקל, אם הנך שליח ציבור וצריך לברך ברכות השחר בקול, יש להקל ותוכל לברך.

שאלה:
2.  האם מותר לי לברך ברכות בזמן שאני לובש מכנס קצר ?

תשובה:

מותר, אם הנך רגיל ללכת במכנס קצר, אולם לכתחילה יש להקפיד על מכנס ארוך בשעת ברכה.

שונות:
3.  בכל פעם כשאני נכנס לחדר או יוצא ממנו אני מנשק את המזוזה גם בכניסה לבית גם בחדרים הפנימיים ובכל מקום אחר בו יש מזוזה ויוצא שאני מנשק עשרות מזוזות ביום אך רציתי לשאול אם מותר לנשק כל מזוזה שעוברים דרכה או שצריך לנשק רק את המזוזה שבדלת הכניסה הראשית של הבית ?

תשובה :

עיקר הענין הוא בנגיעה במזוזה הראשית של הכניסה לבית בכניסה וביציאה, והמנהג של נישוק המזוזה הוא מדברי האריז"ל, וכן נהגו, אך מבואר בדברי הפוסקים שהביאו דבריו שהכוונה בעיקר גם כן על המזוזה של הדלת הראשית, אך ודאי שמנהג נאה הוא לנשק את כל המזוזות, בין במזוזה הראשית ובין בשאר המזוזות, אך דבר זה תלוי בהרגשת הלב בעיקר, ועשה כהרגשתך.

4.  האם מותר לי ללכת לחתונה של קרובי משפחה לא יהודים כשהאירוע עצמו נערך באולם חתונות ללא סממני עבודה זרה ? כמו כן במידה והאולם כשר האם מותר לי גם לאכול שם ?

תשובה :

מותר להיות נוכח בחתונה של אינם יהודים אם האירוע ללא סממני ע"ז דהיינו שאין שם כומר שעורך את החתונה וכד', כמובן שבזמן הריקודים יש להימנע מלהיות נוכח, אולם אסור לאכול שם אפילו אם האוכל כשר, ועל אחת כמה שצריך להזהר משתיית יין כיון שנגיעת הנכרים ביין אוסרתו.

שמירת נגיעה:

למרות שאני שומר נגיעה באופן מלא מנשים זרות התחלתי לתהות בזמן האחרון איזה דיני שמירת נגיעה מיוחדים שייכים בגר לבין משפחתו הקרובה למרות שקצת קשה לי לשאול את זה מכיוון שאני פוחד שאולי אני אצטרך לשמור נגיעה מהאנשים הכי קרובים אליי בעיקר אמא שלי:

5.  האם מותר לי ללחוץ יד,לחבק ולנשק את אמא שלי הלא יהודיה ?

תשובה :

יש להקל.

6. האם מותר לי ללחוץ יד,לחבק ולנשק את אחותי הלא יהודיה?

תשובה:

מחיבוק ונישוק יש להימנע לחלוטין, אולם לחיצת יד לשם נימוס יש מקום להקל בשעת הדחק.

7. האם מותר לי ללחוץ יד לדודות,אחייניות או בנות דודות ?

תשובה:

אסור, אף ביהודי לקרובותיו, וכל שכן לנכריות.

שבת:

8. האם מותר לי לצפות בקלטת וידאו שהוקלטה עבורי בשבת ?

תשובה:

אין לבקש להקליט את הוידיאו בשבת, אולם אם הדבר נעשה ללא בקשתך המפורשת אלא שהם מעצמם עשו זאת, מותר לצפות בו לאחר זמן של "כדי שיעשו" דהיינו שאם אורך הוידאו הוא שעה, רק שעה לאחר צאת השבת מותר לצפות בה.
9. כאמור אני ואבי היהודים היחידים בבית שלנו וכל השאר לא יהודים ואני היחיד ששומר שבת ובזמן שאני בבית בשבת אני מסתגר בחדרי והמשפחה מכבדת את זה ולא מפריעה לי אך מחוץ לחדר כולם מחללים שבת, האם יש בעיה הלכתית לשהות בסלון או במטבח בזמן שמישהו אחר צופה בטלויזיה או שומע רדיו וכו' למרות שאני לא נהנה מכך ?

תשובה:

אין בעיה בכך.
10. האם מותר לשחק קלפים,משחקי לוח בשבת ?

תשובה:

רצוי להימנע ממשחקים בשבת ויום טוב, אולם אם הדבר מביאך לידי שיעמום שיכול להביא לידי חטא, מותר לשחק במשחקים המותרים בשבת, ולכן מותר לשחק בקלפים בשבת, אם לא משחקים על כסף [שזה אסור אף בחול], משחקי לוח איני יודע מה כוונתך, אך אם מדובר על מונופול וכד', מן הראוי להימנע מזה, אך משחקי שחמט שש בש דומינו וכד' מותר.

מקורות:

1. שו"ע או"ח סי' מו, דעת הרמ"א שמברך, ובמשנ"ב שם ס"ק יח שאינו מברך, ולא הכריע וקיי"ל סב"ל, וכתב בכף החיים (ס"ק לז) שיברך בלא שם ומלכות, אולם במקום של כבוד הבריות יש להקל לסמוך ע"ד הרמ"א ועוד הרבה פוסקים הסוברים שיכול לברך, וראה עוד בשו"ע הרב (סי' מו ס"ד) שכתב שלדעת המקובלים רשאי לברך ברכה זו כיון שהברכה היא על זה שלא נדבקה בו בשינתו נשמה של גוי ע"ש.

2. עי' שו"ע סי' עד ס"ד לגבי אמירת קריאת שמע כשמותניו מגולות למעלה, ובמשנ"ב שם ס"ק כב שהיינו דווקא בשעת הדחק, וכמבואר בתבואות שור (יו"ד סי' א סעיף לח) שהרי "אפילו שלא בשעת ברכה הצנועים אינם מגלים קודם, ומכל שכן בשעת ברכה שיותר מהמה בני הזהר", ולכן כיון שבזמנינו רבים רגילים לילך במכנס קצר, אם כי דרך הצנועים שלא ללכת כן, מ"מ הרגיל בזה רשאי לברך.

3. שו"ע יו"ד סי' רפה ס"ב כתב הרמ"א "יניח ידו", והברכ"י (סק"ד) הביא בשם האריז"ל גם לנשק, וכן הביא בספרו צפורן שמיר סי ב' ס"י, והובא גם במקדש מעט (סק"ז), וכן נהגו, אך מבואר בדבריהם שעיקר הענין הוא בנישוק המזוזה כשיוצא מפתח ביתו.

4. שו"ע יו"ד סי' קנב סעיף א.

5. עי' שו"ת אג"מ אהע"ז ח"ד סי' סד אות א-ב.

6. לגבי אחות אף באחות יהודיה יש להימנע מחיבוק ונישוק, עי' אהע"ז סי' כא [והוא מדברי הרמב"ם (איסו"ב כא ו)] שהוא "דבר מגונה ביותר ודבר איסור הוא ומעשה טפשים הוא", אולם לחיצת יד קלה לנימוס, יש להקל אע"פ שאינה אחותו ע"פ דברי האג"מ שהובא לעיל.

7. שו"ע אהע"ז סי' כא.

8. אסור לומר לאינו יהודי לעשות בעבורו מלאכה בשבת, ואף אם עשאה מעצמו והביא ליהודי צריך להמתין שיעור של "בכדי שיעשו" כמבואר בשו"ע (סי' רנג ס"א, רנד ס"ה, שז ס"כ, ובסי' שכה ע"ש).

9. לא מצאנו מקור לאיסור בכך.

10. עי' שמירת שבת כהלכתה פרק טז סעיף א, וסעיף לב, וסעיף לד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל