לתרומות לחץ כאן

חתיכה מסלט רטוב שאוכל בידיו אם צריך נטילה

שאלה:

שלום כבוד הרב.
היום בבוקר אכלתי סלט ירקות שהיו רטובים מהשטיפה, עם מזלג, במהלך הארוחה נפלה חתיכת עגבניה על השולחן, והרמתי עם היד, ואכלתי, שאלתי, האם הייתי אמורה ללכת ליטול ידים באמצע הסעודה, או שכיון שהרוב אכלתי עם מזלג, אין צורך בכך.
תודה

תשובה:

נהגו שלא נוטלים ידיים על דבר שטיבולו במשקה, בפרט על דבר שהרגילות לאוכלו במזלג ובמקרה אכלוהו בידים רטובות.

מקורות:

עי' הקדמת החכמת אדם לקונטרסו הלכות אבילות שקראו בשם "מצבת משה" על שם בנו, שכתב שם בתוך הדברים על מעלותיו של בנו שעל שמו קרא את הלכות האבילות, שבנו היה מקפיד על טיבולו במשקה וטען לו בעל החיי אדם שהרי המנהג להקל בזה ומדוע הוא מחמיר בזה, וכ"כ בערוך השולחן סי' קנח סעיף ד שהמנהג להקל בזה, [ואמנם המשנ"ב סי' קנח סק"כ כתב שיש להחמיר, אך מנהג העולם להקל, ופוק חזי מאי עמא דבר], ובפרט שעל דבר שאין רגילות לאוכלו בידיים שאין צריך נטילה אם במקרה אכלו בידיו וכמבואר במשנ"ב שם ס"ק כו.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. יתכן שהמנהג להקל הוא רק בחוגים מסוימים,כי אני יודע על רבים שנוהגים כך בקביעות, והר עובדיה למשל כתב כן ליטול ידיים

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *