פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

הלכות ערב שבת

לבישת בגדי שבת

טז.        ישתדל לייחד בגדים נאים ומיוחדים לשבת, אך אין צריך שיהיו יקרים ביותר [וביו"ט יש ללבוש בגדים יותר יפים מאשר שבת], [ועי' פרי צדיק פ' ויגש שכתב שלבישת בגדי שבת משרה קדושה כמו בגדי כהונה].

יז.           בטעם הדבר מצינו ב' טעמים א. משום כבוד השבת שנא' וכבדתו ובגדים מכובדים מכבדים את לובשם ואת הזמן שלובשים אותם בהם. ב. עוד מצינו טעם בד' הראשונים שהוא שע"י לבישת הבגדים יזכור שהיום שבת ולא יבוא לידי חלול שבת [ודורשי רשומות מפרשים עפ"ז את הפסוק 'וכבדתו' –בבגדי שבת 'מעשות דרכך' שלא תעשה כדרכך בחול].

יח.         כתבו הפוסקים בשם האריז"ל שיש להקפיד שלא ישתמש בבגדי חול באף בגד, אך לא שמענו שהקפידו על דברים חיצוניים כמשקפיים וכד' וכמו כן אין צורך להחליף את בגדי השינה [ויש מקפידים על כך], ומנעלים יש מקפידים להחליף וי"א שדי לצחצחם ולנקותם ומותר לעשות כן אף בחול המועד.

יט.         נהגו לייחד טלית מיוחדת לשבת, וכן יש שנהגו לעשותה נאה ומיוחדת יותר מבחול ואין בכך כל חשש.

כ.             גם המתארח לבדו בין גויים וכד' יקפיד להחליף לבגדי שבת, וכמו כן הנמצא בבית חולים וכד' ישתדל להחליף את בגדיו, או לכל הפחות בגד אחד, שיהיה בגד של שבת.

כא.       נהגו כיום שגם האבלים מחליפים כל בגדיהם לכבוד שבת [ויש שאין מחליפים אלא הבגד העליון והכובע], וכן המנהג בשבת חזון שמלבישים בגדי שבת כבכל שבת.

כב.        יש ללבוש את הבגדים כבר בערב שבת וישתדל לרחוץ סמוך לשבת ולהלביש באותו זמן את בגדי השבת.

כג.          הולכים בבגדי שבת עד לאחר הבדלה ונהגו ללושם במוצאי שבת, אך אין ללכת בבגדי שבת בימות החול .

כד.        "וכל המרבה לכבד את השבת הן בגופו הן בבגדיו הן באכילה ושתייה הרי זה משובח" [ערוך השולחן אורח חיים סימן רסב].

סידור הבית

כה.       מסדרים את הבית קרוב לשבת, ורבים נהגו לסדר את הבית עוד בליל שישי או ביום השישי בבוקר ואם כי רבים פקפקו על כך, יש מקום להקל בזמנינו.

כו.          יש לכבד את הבית מקורי העכביש בימי שישי.

כז.         יש לסדר את המצרכים במקרר ובארון קודם שבת באופן שלא יצטרכו להגיע ח"ו לאיסור בורר או לאיסור מוקצה.

כח.       משחיזים את הסכין בערב שבת, אולם רבים מקילים בזה היום ויש להם על מה שיסמוכו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל