לתרומות לחץ כאן

הלכות ערב שבת

נחיצות ידיעת הלכות שבת

מצות הטבילה בער"ש

כבוד ועונג שבת

שטיפת הבית

עמוד 2

לבישת בגדי שבת

סידור הבית

עמוד 3

הכנה לשבת

מצוה בו יותר מבשלוחו

זהירים לשומרו

עמוד 4

זמן כניסת השבת

הדלקת הנר

הלכות אכסנאי

סדר ההדלקה

זמנה

ההדלקה

זהירות בקבלת שבת

נחיצות ידיעת הלכות שבת

א.            הבה"ל בתחילת הל' שבת כבר האריך על הצורך בידיעת הל' שבת, ובלא זה כמעט לא שייך שלא יכשלו ח"ו.

ב.             ביותר מכך מבואר בדברי החת"ס (פ' בשלח ד"ה הוא אשר) וז"ל "אבל איתא בספרים כשם שההכנה לשבת מביא ברכה והשפעה כך הלימוד בעניני שבת ובמס' שבת מביא השפעה יתירה וכו', וזה שאמר משה הוא אשר דיבר ה' וכו' יען שהקב"ה דיבר בהלכות שבתון שבת קודש לכך היה בו ברכה ונתרבה".

מצות הטבילה בער"ש

ג.              יש לרחוץ בחמין ולטבול לכבוד שבת לאחר חצות היום סמוך לשבת ובמקום הצורך יש להקל עד שעה קודם חצות. אם טבל ורחץ גופו קודם לכן לכתחילה ירחץ פניו ידיו ורגליו קודם השבת [בשעת הרחיצה יקדים פניו לידיו ורגליו].

כבוד ועונג שבת

ד.             כתיב [ישעיהו פרק נח] "אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש ה' מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר: אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר.

ה.            מכלל כבוד השבת להכין את גופו ונפשו לכבוד השבת ועי"ז זוכה לנשמה יתירה ביותר, ומכלל זה הוא לשנות דרכי התנהגותו לגמרי מהתנהגותו שבימות החול, כגון לבושי השבת שיהיו שונים מלבושי החול וכיו"ב.

ו.              "אבל זה שמכבד את השבת אשר השבת הוא קדוש ואינו חסר לכך כאשר מכבד את השבת או שמכבד את התורה מתכבד הוא בעושר"[מהר"ל ח"א שבת קיט.]

ז.              אחת מעשרה תקנות שתיקן עזרא שיכבסו לכבוד שבת את בגדי השבת ביום חמישי בדווקא.

ח.            ומשום כך אין להמתין עם הכביסה עד ליום שישי, ויש להקפיד על כך היטב.

ט.            אולם מותר לכבס כביסה בבוקר יום שישי לצורך כביסה שלאחר השבת [ומחצות ואילך יתבאר בעז"ה במאמרים הבאים בכלל דיני מלאכה בער"ש].

י.              מותר לכבס ביום חמישי בלילה, שעיקר התקנה היתה שלא לכבס ביום שישי.

יא.         במקום הצורך יש להקל לכבס כבר קודם יום חמישי, אך לכתחילה יש להקפיד לכבס דווקא ביום חמישי שבזה ניכר כבוד השבת.

יב.          בגדים שאם ישהו אותם עלולים להתקלקל וכד' מותר לכתחילה לכבסם מיד לאחר צאת השבת ואין צורך להמתין עד יום חמישי.

שטיפת הבית

יג.           מעיקר הדין יש להשתדל לכבד את הבית ולשוטפו מכל לכלוך ביום שישי, סמוך לפלג המנחה [עי' שע"ת רסב סק"א] אך עיקר הכיבוד הוא בניקוי מהאבק והלכלוך.

יד.          ולכן במקום הצורך יכולים להקל, בפרט במקום שהאשה עובדת מחוץ לבית ביום שישי, ויקדימו את שטיפת הבית ליום חמישי וביום שישי יכבדוהו מהאבק והלכלוך.

טו.         יש להעדיף אפית חלות בבית ביום שישי מאשר שטיפת הבית ביום שישי .

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל