לתרומות לחץ כאן

קישוטי סוכה שנפלו על השולחן בשבת

שאלה:

האם בשבת מותר להזיז קישוטים שנפלו מהסוכה על השולחן?

תשובה:

אסור לטלטל את הקישוטים שנפלו לאחר כניסת החג והשבת מעל גבי השולחן, ולכן אם צריך את מקום הקישוטים, ינער את השולחן.
במקרה והקישוט יכול להתקלקל אם ינערו אותו על הקרקע, יכול לקחת את השולחן למקום אחר עם הקישוט ולנער את הקישוט באותו מקום שטלטל אליו את השולחן, ולאחר מכן יחזיר את השולחן למקומו.
במקרה הצורך יש להקל להוריד את הקישוט על ידי הזזתו מאחורי ידיו, ברגלו וכדומה.

מקורות:

קישוטי הסוכה שהיו מחוברים לסוכה בשעת בין השמשות של יו"ט ראשון, נחשבים למוקצה עד לאחר סוכות, כיון א. שהוקצו למצוותן, ב. מאחר והיו מחוברים בחיבור קבוע לסוכה, הרי דינם כמחוברים לקרקע, [בפרט אם הסוכה מחוברת לקרקע], ומכל מקום אף אם היו מחוברים רק בסיכת ביטחון וכד', נחשבים למוקצה "מחמת מצוה" שהרי הוקצו לצורך נוי סוכה.
ואשר על כן הדין הוא בכל מוקצה מחמת מצוה שאסור לטלטלו אפילו לצורך גופו ומקומו, וכמבואר בשו"ע סי' תרלח ס"ב, ובמשנ"ב ס"ק כד. והעצה היא כמו שכתבנו וכמבואר בשו"ע סי' שט סעיפים ד-ה.
במקרה הצורך אפשר להקל ע"י טלטול בגופו עי' משנ"ב סי' שח ס"ק יג, ועי' שלמי יהודה פתיחה הערה ל-ל*.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל