לתרומות לחץ כאן

תשלום דמי תיווך כשפרסם שלא משלם דמי תיווך – יום עיון אב תש"ע

שאלה:

בעל דירה פרסם אותה למכירה ואולם כתב במפורש על שלט הפרסום – ללא תשלום דמי תיווך. יום אחד הופיע מתווך בבית בעל הדירה ואמר לו כי מעוניין הוא לתווך עבורו לקוחות אשר מעוננים לקנות את הדירה. אמר בעה"ב למתווך, כי אמנם מעונין הוא בדבר אך הדגיש כי התיווך יעשה ללא תשלום מצידו. המתווך לא הגיב לא בחיוב ולא בשלילה וניגש לבצע את פעולתו. לבסוף נחתם חוזה בין המוכר לקונה, ואח"כ ניגש המתווך לתבוע את שכרו מהקונה וגם מהמוכר. טען המוכר למתווך שכבר הודיע לו מראש כי מצידו אינו מתכונן לשלם דמי תיווך וכפי שהדגיש זאת הן בשלט שפרסם והן בדיבור שדיבר עמו. לעומתו משיב המתווך שאמנם אכן אמר זאת המוכר אך מ"מ מצידו סוף סוף עבד הוא בשבילו וקבל המוכר ממנו הנאה, ושע"כ חייב הוא לשלם על מה שנהנה שהרי אין אדם עובד בחינם.

עם מי הדין.

תשובה:

א) י"א שחייב המוכר לשלם דמי תיווך ועל אף שהודיע מראש שאינו מעונין לשלם. אא"כ יכל להשיג קניה ללא תיווך, או שמצדו מוכן עתה לבטל את העסקה.

ב) ואולם נראה עיקר סברת האומרים דגם בלא זה אינו חייב לשלם, וזאת מאחר וקיים תעריף שכזה שהמתווך גובה רק מן הקונה, וע"כ כל שלא נתווכח המתווך עם המוכר והביא לו לקוח בשתיקה, על אף שהודיעו מראש שאינו מתכונן לשלם הר"ז מוכיח שנתרצה לעמדת המוכר.

ג) למען הסר כל ספק, במידה ואין המוכר מעונין לשלם דמי תיווך לא יסתפק בהודעה מראש, אלא יחייב את המתווך לומר במפורש שמוחל הוא על דמי התיווך ממנו, ולאמת את הדברים יעלה זאת על הכתב, על מנת למנוע ויכוחים עתידיים.

מקורות וביאורים

א. יסוד דין תשלום דמי תיווך ושדכנות

ב. דין היורד לשדה חבירו בשדה עשויה ליטע, ואמר לו בעל השדה מראש שאינו מעונין שיטע לו נטיעות

ג. דין אמר לשליח בג' ושליח אמר לפועלים בד' ואמר שכרכם עלי כמה יגבה מבעה"ב

ד. יכל לבצע את המכירה ללא תשלום תיווך

ה. מי נתרצה לעמדתו של מי

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *