לתרומות לחץ כאן

תפילה בציבור בלי כובע או עם הש"ץ בכובע

שאלה:

שלום וברכה
כמה פעמים נזדמנתי לתפלת מנחה בלי כובע וחליפה, ונסתפקתי האם עדיף להתפלל עם הציבור בלי כובע וחליפה, או להמתין לחזרת הש"ץ ולשאול מאחד המתפללים את הכובע והחליפה שלו, שבמ"ב מבואר שבמנחה ניתן לכתחלה להתפלל עם הש"ץ, ואם כן יתכן שעדיף כך עם כובע וחליפה, מאשר תפלה עם הציבור בלא כובע וחליפה ייש"כ.

תשובה:

הרגיל להתפלל עם כובע וחליפה, הרי תפילה שמתפלל בלא זה חסר ב"הכון לקראת אלקיך ישראל", ומשום כך יש להעדיף להתפלל עם הש"ץ עם כובע וחליפה מאשר להתחיל להתפלל עם הציבור בלא כובע וחליפה.

מקורות:

משנ"ב סי' צא ס"ק יב, שו"ת צי"א חי"ג סי' יג וחלק י"ד סי' מט.

ואמנם בהליכות שלמה (תפילה, פ"ב סט"ו) הובא בשם הגרש"ז שאין להפסיד תפילה בציבור אם אין לו כובע וחליפה, [וכעין זה ויתירה מכך, כתבו המור וקציעה (סי' כה ד"ה וכן נלע"ד) ושו"ת אמרי יורשר (ח"ב סי' רא אות ב) שמי שאין לו טלית יתפלל עם הציבור בלא טלית ולא ימתין לטלית כדי להתפלל ביחידות] אך נראה שמדובר שם להתפלל ביחיד ממש, אך כאן שתפילה עם הש"ץ נחשב לדעת רבים מגדולי הפוסקים לתפילה בציבור, [עי' אשי ישראל (פי"ב הערה כא -כג) בזה] יש להתפלל עם הש"ץ בצורה מכובדת.

הצטרף לדיון

10 תגובות

 1. לכבוד הרב שליט"א
  במ"ב שם לא מוזכר כלל האם יש חשיבות למגבעת ביחס לתפלה בציבור, רק כתוב שם על דרך הלכתחלה שצריך ללבוש מגבעת בתפלה.
  וגם בציץ אליעזר המצויין במקורות מבואר שאין נפק"מ בזה בין מגבעת לבין כיפה המכסה רוב הראש, ולכן יתכן שמי שחבוש בכיפה המכסה רוב ראשו ודאי עדיף לו להתפלל עם הציבור.
  ולכאורה יש לחלק בתשובה זו בין תפלת מנחה לתפלת שחרית, שבתפלת מנחה מבואר במ"ב (אינני זוכר כעת מקומו) שתפלה עם הש"ץ היא תפלה לכתחלה, אך בתפלת שחרית זה רק בדיעבד ולכן מסתבר שיש להעדיף את התפלה עם הציבור בלא כובע וחליפה מאשר תפלה עם הש"ץ שאיננה לכתחלה עם כובע וחליפה.
  גם בדברי הגרש"ז שם אמנם מבואר שצריך לחפש מנין אחר, אך לא מבואר אם אין לו מנין אחר אם להתפלל עם הש"ץ נחשב כמנין אחר.

 2. דין של "כובע" הוא משום "הכון" כיון שכך רגיל ללכת לאיש חשוב, ולכן ודאי שזהו דין לכתחילה, ומה שכתב בצי"א הוא שמי שאינו רגיל בכך אין בזה מניעה, כיון שיש כאלו שאינם רגילים באופן כללי, אך מי שרגיל בזה הרי זה מיעוט בהכנה לתפילה.
  ד' האמרי יושר והגרש"ז הם כאשר השאלה היא אם להתפלל ביחיד, ולכן נתבאר שכאשר השאלה היא האם לקיים מצות היכון או להתפלל בציבור עם הש"ץ נראה שעדיפה ה"הכון" על פני התפילה בתחילה עם האחרים.

 3. 1. האם יש הגדרה בפוסקים על איזה "אדם חשוב" מדובר?
  2. והאם זה תלוי ברגילות, שאת אומרת, שאם אחד הוא לא 'בן ישיבה' ואינו רגיל בכובע וחליפה, אולי אינו צריך?
  3. למה בשחרית ששמים טלית, לא צריך כובע, תכלס' לפני אדם חשוב היו לוקחים כובע?

 4. אינני מכיר הגדרה מדוייקת, אולי לפני רב נכבד.
  תלוי ברגילות, אבל יש לזכור את לשון השו"ע צא ו שדרך התלמידי חכמים להתפלל כשהם עטופים.
  כשעטופים בטלית עומדים כך גם בפני רב נכבד..

 5. 1. ראה בפסקי תשובות שם, שכך ראוי לכל ירא שמים ולאו דוקא תלמיד חכם מובהק.
  2. כפי "דרך התלמידי חכמים" בכל דור בצורת המלבוש העוטף שלו.

 6. לגבי הכון בתפילה
  אם המדד הוא איך הייתי עומד לפני אדם חשוב
  הרי כל אדם נורמלי לא היה עומד לפני שר חשוב ,עם חליפה שאינה תואמת מכנס ,ולא שמענו מעולם שיש עניין בכך
  ב. אנשים שנניח הולכים באופן קבוע בסנדלים אבל גם הם הרי לא יפגשו עם שר גדול בסנדלים אז למה לא נחייב אותם לשים נעליים לתפילה
  תודה

 7. אדם חשוב זה לאו דוקא שר, זה יכול להיות גם הגר"ח קנייבסקי, לא היית פוגש בו עם פיג'מה ולא היה לך נוח לבוא לבקרו ללא כובע וחליפה לאלו הנוהגים בכך, אבל חליפת יום חול שאינה בדיוק כמו המכנס זה היה בסדר מבחינתך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל