תרומות – לחץ כאן

שוכר שהשכיר וסוכם עם בעה"ב על זמן ארוך

שאלה:

שכרתי דירה מאדם אחר ששכר דירה עד לתאריך כ"ב אלול, השוכר הראשון רצה לסיים את החוזה לפני ארבעה חודשים, וחיפש שוכר אחר, ודיבר איתי, אמרתי לו שאני רוצה לשכור עד ראש השנה, והוא דיבר על כך עם בעל הבית ובעל הבית הסכים על כך. אך לא עשינו חוזה חדש. האם השכירות היא עד כ"ב אלול כמו בחוזה הישן, או עד ראש השנה כמו שדיברו עם בעל הבית?

תשובה

השכירות היא עד ראש השנה, ואין זה "קנין דברים" כיון שהכניסה לדירה נחשבת לקנין "חזקה", ודובר על כך מראש עם בעל הבית ואין בעל הבית יכול לחזור בו.

מקורות:

עי' פ"ת סי' שטו סק"א, ונראה שאף החולקים שם היינו כיון שיש שם שכירות של אחר שדר בו עתה, אבל כאן שעושה קנין חדש, יכול לעשות קנין גם על זמן שלאחר זמן השכירות, וכן המנהג שהעיקר שיכול להשכיר גם בתוך השכירות לזמן שלאחר השכירות לאדם אחר, ועל כן נראה פשוט שלא יכולים הן בעה"ב והן השוכר לחזור בהם.

Join the Conversation

2 Comments

  1. אינני מבין, מה זה משנה שעשה קנין חדש, הרי יש סוברים שהמשכיר אינו יכול להשכיר בתוך תקופת השכירות רק אם מקנה מעכשיו.
    גם אם השוכר השני גר בדירה מכוח השוכר הראשון, לכאורה אין זה נחשב לקנין חזקה מהמשכיר.
    לדעתי התשובה תלויה בהסכם שבין השוכר הראשון עם המשכיר, אם סוכם שהם מפסיקים את הסכם השכירות והשוכר השני שוכר ישירות מבעל הדירה, וגם אם לא ישלם (או ישלם יותר), אין השוכר הראשון חייב כלום, יש כאן קנין שכירות מבעל הדירה לשוכר השני.
    אבל אם ההסכם עם השוכר הראשון עדיין קיים, יוצא שהתחלת השכירות היתה מכוח השוכר הראשון, ולא היה שום קנין מבעל הדירה, ויכול לחזור. אבל אסור מצד 'מחוסר אמנה'.

  2. מאחר והשוכר הראשון דיבר עם המשכיר הראשון על השכרת הדירה לשני התקופות, הרי בזה קונה את השכירות לשני הזמנים, ושונה הדבר מדעות הפוסקים שאין המשכיר יכול להשכיר על זמן מאוחר יותר כיון שעתה לא יכול לחול שום קנין, שהרי כעת זה מוקנה לשוכר הראשון, אך כאן הרי עושה מעשה קנין על זמן זה ועל זמן שלהבא, ופשוט.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל