לתרומות לחץ כאן

שואל שהזיק ושוב נגנב החפץ אם חייב לשלם

לכבוד בית ההוראה לדיני ממונות.
רציתי לשאול על מעשה שאירע ששאלתי רכב מחברי ואירע קלקול באשמתי, וכשבאתי לשלם לחברי על הקלקול אמר לי שבינתיים איני צריך לשלם ורק כשילך לתקן יגבה ממני כמה שעלה לו התיקון, אך למזלו הרע לאחר כמה ימים לפני שהספיק לתקן נגנב לו הרכב, רציתי לשאול האם בסטואציה כזו אני עדיין מחויב לשלם לו על הנזק.
תודה רבה,
אודה לכם אם תוסיפו נימוקים ומקורות.

תשובה:

לכאורה נראה שחייב
מקורות ונימוקים:
אמנם, דעת הש"ך בחושן משפט סי' שפז ובסי' צה ס"ק יח, התומים שם סק"ז והנתיבות סק"ו שמזיק יכול לטעון שהוא מעוניין לתקן את הנזק דוקא (אם עומד לתיקון) ולא לשלם עלות התיקון. לפי דבריהם היה מקום לומר שאם נגנב הדבר הניזוק, יכול המזיק לטעון שאם יתנו לו את הדבר הניזוק יתקן אותו, אבל אינו חייב לשלם בכסף.
אבל דעת החזון איש בב"ק סי' ו אות ג שמזיק חייב לשלם כסף, ועלות התיקון היא רק דרך לשום את הנזק. ולפי דבריו בודאי שהשואל חייב לשלם את עלות התיקון גם נגנב הרכב. ואף לדעת הש"ך אפשר שרק אם הדבר הניזוק קיים ועומד לתיקון, חיוב המזיק הוא לתקן, אך לא אם נגנב (אף שבשעת הנזק היה עומד לתיקון). ואפילו אם נאמר שמזיק פטור אם נגנב הדבר הניזוק, מכל מקום אפשר שבשאלה מודה הש"ך שהחיוב הוא תשלומי כסף ולא תיקון.
השואל היה יכול לטעון טענה נוספת שהמשאיל האריך לו את הזמן עד לאחר שיתוקן הנזק וממילא עדיין לא הגיע הזמן לשלם את הנזק. אבל באמת נראה שכוונת המשאיל היתה להמתין עד לאחר התיקון כדי שיתברר עלות התיקון במדויק, אבל לא כשלא ניתן לתקן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל