לתרומות לחץ כאן

השכרת דירה לאינו יהודי בארץ ישראל

לכבוד הרבנים שליט"א
רציתי לברר האם יש בעיה הלכתית להשכיר דירה לשאינו יהודי בארץ ישראל, ואם אכן יש בעיה האם בעולה מחבר העמים שמבקש לשכור האם עלי לברר את יהדותו לצורך זה.
תודה

תשובה:

מותר להשכיר דירה לאינו יהודי בארץ ישראל, שלא לצורך מגורים שלא נאמר 'לא תחנם' אלא בנותן להם חניה קבועה בקרקע של ארץ ישראל, ושכירות אינה חניה קבועה, אולם אסור להשכיר לו דירה למגורים כיון שמכניס שם את העבודה זרה שלו, אך בזמן הזה שאינם בקיאים בעבודה זרה, ואין עושים רק כמעשה אבותיהם בידיהם דעת רוב הפוסקים שאין איסור בזה, ולכן פשוט שאין צריך לברר אם השוכר אינו יהודי, במקרה של מכירה יש לדון לגופו של ענין.

במקרה ויש ישראל שיכול לשכור את הדירה יש להעדיף להשכיר לו מאשר לנכרי.

מכל מקום יש להזהר שלא להשכיר ליותר משלשה שוכרים שאינם יהודים במקום אחד כשיש שם שכנים יהודים.

מקורות:

שו"ע יו"ד סי' קנא ס"ח וסעיף יב, שו"ת ציץ אליעזר (חכ"ב סי' עד), משפט השכירות (סי' ד סעיף יד).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל