לתרומות לחץ כאן

נתינת מצות מצוה לגוי

האם יש שאלה בהלכה או בעיא ליתן לגוי לאכול מצות מצוה?

תשובה:

מצות שאפו אותם לצורך קיום מצות מצה לגוי, ועדיין לא קיימו בהם כל מצוה מותר לתתם לגוי, אולם אין לתת לו מהמצה שפרסו ממנה לצורך מצות אכילת מצה ואפיקומן, ואף לא מחתיכה שבצעו עליה ובירכו עליה ברכת המוציא.

מקורות:

הבית יוסף (או"ח סי' קסז) הביא מהכל בו והאבודרהם, שאין ליתן מפרוסה שברכו עליה המוציא לגוי או לבהמה וחיה, וכן הוא בספר חסידים (סי' תתפח) כתב וז"ל "והיה זהיר לאחר שבירך שישתהו כולו ולא היה נותן לנכרי לשתות מכלי שהיה רגיל לברך עליו ולחם שבירך עליו המוציא לא היה נותן ממנו לעבד", והבית יוסף כתב על זה שאין לזה טעם, אולם האחרונים הכריעו כדעת הכל בו ואבודרהם וכמו שכתבו שם הט"ז (ס"ק יח) והמג"א (ס"ק מב), והמשנה ברורה (ס"ק צז) , ובאפיקי מגינים (או"ח סי' קסז ס"ק כב) הוכיח גן אף מדברי הרמב"ם (הל' קרבן פסח פ"ט), והכף החיים (ס"ק קלט וס"ק קמ) גם פסק כן והביא שם מעשה נורא באחד שזימן גוי לביתו לליל הסדר ונתן לו מצה, וכן בספר אורח נאמן (למהר"א אויערבאך או"ח סי' קסז ס"ק צב) הביא כעין מעשה זה באחד שנתן לכלב כשפתח את הדלת לשפוך חמתך חתיכת מצה ובאותו הלילה התחיל לנבוח ככלב.

אולם מדברי האחרונים נראה שמדובר דווקא במצות שאוכלם לשם מצוה בליל הסדר או במצה שקיים בהם ברכה כברכת המוציא וכן מדויק מדברי המשנה ברורה (שם) והאורח נאמן (שם), אולם מצות שהוכנו לצורך אכילה ולא התחיל לאכול מהם אין מניעה ליתן מהם לגוי או לבעלי חיים.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל