עלון המשפט גיליונות 1 – 20

עלון 20

מתנות בר מצווה – שייכות לבן או לאב
סדרי החלוקה בנכסי החייב בין נושים רבים – חלק ב'
פסקי דינים – מכירת חמץ

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 19

חיובי תשלומין לגננות ומטפלות בתקופת הפעולה בעזה
סדרי החלוקה בנכסי החייב בין נושים רבים – חלק א'
פסקי דינים – משביח נכסי חברו – חלק ג'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 18

שותף שמכר סחורה בהקפה
גביה באמצעות צ'ק ביטחון כשהיה ספק פרעון
פסקי דינים – משביח נכסי חברו – חלק ב'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 17

שאל רכב והתקלקל
אופני הפטור של "מתה מחמת מלאכה"
חיוב זיפות רצפת גג
פסקי דינים – משביח נכסי חברו – חלק א'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 16

שמיטת כספים בחשבונות בנק
קונה שעירב פרשיות תפילין ונפסלו
פסקי דינים – שמיטת כספים – חלק ג'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 15

כתיבת פרוזבול שלא מדעת המלווה
הנהנה מממון חברו בטעות – האם חייב לשלם וכמה
פסקי דינים – שמיטת כספים – חלק ב'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 14

אונאה במכירת רהיטים
עיכוב חלוקת שותפות בגין צ'קים שלא נפרעו
פסקי דינים – שמיטת כספים – חלק א'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 13

קנין כסף מדין עבד כנעני – במקום שכותבים שטר
שכר רכב והחזירו מקולקל – תשלום דמי שכירת חדש עד שיתוקן הישן
פסקי דינים – עני המהפך בחררה – חלק ג'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 12

חיוב אונסים בשומר שקיבל רשות שימוש במופקד
קניית צרכי מצוה באמצעות קנין כסף
פסקי דינים – עני המהפך בחררה – חלק ב'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 11

תנאי בחוזה השולל זכות התדיינות בבית דין
הפרת הבטחה שבגינה נגרמו הפסדים
פסקי דינים – עני המהפך בחררה – חלק א'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 10

שאל חפץ לשימוש סגולי, ונשבר באונס
כתובה שנכתבה ביום ונחתמה בלילה
פסקי דינים – מכירת חמץ – חלק ב'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 9

פיצויים על מניעת רווח בהפרת חוזה
הזיק תוך כדי שמחת פורים
פסקי דינים – מכירת חמץ – חלק א'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 8

מקח טעות במכירת דירה
האם מותר להעביד שכיר בעבודה ללא תוחלת
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ח'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 7

מקח טעות בקנית תכשיט.
הגרלה שנפלה בה טעות.
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ז'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 6

עלון המשפט גיליון 6 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
שוכר שהשכיר לאחר ללא רשות – הדמים למי
מחילה על חוב מתוך כעס האם נחשבת למחילה
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ו'


עלון 5

שותפים שגנבו – חיובם ודרך תשובתם
הדלקת נר חנוכה בגפרור חברו
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ה'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 4

פיצויים על הפרה חלקית של חוזה.
התקנת מזגן בבניין משותף.
שימוש בגפרור של חברו ללא רשות להדלקת נרות שבת.
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ד'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 3

פסק דין בנוגע לקביעת מקום הדיון
האם אדם יכול לשעבד נכסיו עבור חוב של חברו
'קנין משיכה' באופניים
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ג'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 2

חיוב שמירה על מכשיר שנשאר בדירה שכורה לאחר פינויה
חתימת עדות על ידי חותמת
קנסות בהפרת תנאי חוזה
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ב'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 1

עלון המשפט גיליון 1 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
חזר בו הערב, האם עדיין יש תוקף לערבות החתומה
קיבל מחבירו חפץ להחזיק בידו האם נעשה שומר עליו
בגד שהתקלקל במכבסה – אחריות בעל המכבסה
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק א'

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל