לתרומות לחץ כאן

עלון המשפט גיליונות 1 – 20

עלון 20

מתנות בר מצווה – שייכות לבן או לאב
סדרי החלוקה בנכסי החייב בין נושים רבים – חלק ב'
פסקי דינים – מכירת חמץ

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 19

חיובי תשלומין לגננות ומטפלות בתקופת הפעולה בעזה
סדרי החלוקה בנכסי החייב בין נושים רבים – חלק א'
פסקי דינים – משביח נכסי חברו – חלק ג'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 18

שותף שמכר סחורה בהקפה
גביה באמצעות צ'ק ביטחון כשהיה ספק פרעון
פסקי דינים – משביח נכסי חברו – חלק ב'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 17

שאל רכב והתקלקל
אופני הפטור של "מתה מחמת מלאכה"
חיוב זיפות רצפת גג
פסקי דינים – משביח נכסי חברו – חלק א'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 16

שמיטת כספים בחשבונות בנק
קונה שעירב פרשיות תפילין ונפסלו
פסקי דינים – שמיטת כספים – חלק ג'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 15

כתיבת פרוזבול שלא מדעת המלווה
הנהנה מממון חברו בטעות – האם חייב לשלם וכמה
פסקי דינים – שמיטת כספים – חלק ב'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 14

אונאה במכירת רהיטים
עיכוב חלוקת שותפות בגין צ'קים שלא נפרעו
פסקי דינים – שמיטת כספים – חלק א'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 13

קנין כסף מדין עבד כנעני – במקום שכותבים שטר
שכר רכב והחזירו מקולקל – תשלום דמי שכירת חדש עד שיתוקן הישן
פסקי דינים – עני המהפך בחררה – חלק ג'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 12

חיוב אונסים בשומר שקיבל רשות שימוש במופקד
קניית צרכי מצוה באמצעות קנין כסף
פסקי דינים – עני המהפך בחררה – חלק ב'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 11

תנאי בחוזה השולל זכות התדיינות בבית דין
הפרת הבטחה שבגינה נגרמו הפסדים
פסקי דינים – עני המהפך בחררה – חלק א'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 10

שאל חפץ לשימוש סגולי, ונשבר באונס
כתובה שנכתבה ביום ונחתמה בלילה
פסקי דינים – מכירת חמץ – חלק ב'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 9

פיצויים על מניעת רווח בהפרת חוזה
הזיק תוך כדי שמחת פורים
פסקי דינים – מכירת חמץ – חלק א'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 8

מקח טעות במכירת דירה
האם מותר להעביד שכיר בעבודה ללא תוחלת
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ח'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 7

מקח טעות בקנית תכשיט.
הגרלה שנפלה בה טעות.
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ז'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 6

עלון המשפט גיליון 6 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
שוכר שהשכיר לאחר ללא רשות – הדמים למי
מחילה על חוב מתוך כעס האם נחשבת למחילה
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ו'


עלון 5

שותפים שגנבו – חיובם ודרך תשובתם
הדלקת נר חנוכה בגפרור חברו
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ה'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 4

פיצויים על הפרה חלקית של חוזה.
התקנת מזגן בבניין משותף.
שימוש בגפרור של חברו ללא רשות להדלקת נרות שבת.
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ד'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 3

פסק דין בנוגע לקביעת מקום הדיון
האם אדם יכול לשעבד נכסיו עבור חוב של חברו
'קנין משיכה' באופניים
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ג'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 2

חיוב שמירה על מכשיר שנשאר בדירה שכורה לאחר פינויה
חתימת עדות על ידי חותמת
קנסות בהפרת תנאי חוזה
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק ב'

להורדה (או פתיחה בדפדפן)


עלון 1

עלון המשפט גיליון 1 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
חזר בו הערב, האם עדיין יש תוקף לערבות החתומה
קיבל מחבירו חפץ להחזיק בידו האם נעשה שומר עליו
בגד שהתקלקל במכבסה – אחריות בעל המכבסה
פסקי דינים – שכירות פועלים – חלק א'

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *