מדיח כלים בשבת

שאלה:  האם מותר להשתמש במדיח כלים בשבת על ידי שאסדר שיפעל על ידי שעון שבת, וגוי יסגור את הדלת של המדיח?

תשובה:

אין להשתמש במדיח כלים בשבת, אפילו שעורך אותו על ידי שעון שבת, וזאת גם משום איסור עשית מלאכה בשבת [שמחמם את המים שלא היו חמים בערב שבת] וגם משום איסור השמעת קול בשבת.

מקורות:

שו"ת אגרות משה (או"ח ח"ד סי' ס) ע"ש שחילק בין שעון שבת שמקילים לגבי תאורה, לבין שאר מלאכות, וכן מבואר בשו"ת חלקת יעקב (או"ח סי' פ), שו"ת שבט הלוי (ח"ט סי' נא) שמירת שבת כהלכתה (פי"ב סעיף לה), ילקוט יוסף (ח"ט עמ' רכא), ועוד רבים מהפוסקים.

מלבד זאת יש בכך גם איסור של "השמעת קול" האסורה מדרבנן בשבת, שהרי המכונה עושה רעש בזמן הפעולה, וזה דומה להלכה שאסור להכניס חטים למטחנה מלפני שבת בגלל הקול שזה עושה וכמבואר בסי' רנ"ב סע' ה' ברמ"א וז"ל: ולא חיישינן להשמעת קול שיאמרו רחיים של פלוני טוחנות בשבת עכ"ל. והיינו שבזה הסביר לנו הרמ"א דעת השו"ע שמתיר, אבל הוא בעצמו כתב שיש אוסרים והכי נהוג לכתחילה. ואם כן משמע שעיקר הענין הוא שכל דבר שעלול לגרום לאנשים שהפעילו הדבר הזה בשבת, הוא בכלל האיסור של השמעת קול. ולכן גם במדיח שהוא משמיע קול הוא בכלל האיסור הזה, וכן הורה הגאון רבי ב"צ אבא שאול (הובא בברוך שאמר, שרגא, הל' יו"ט ח"א עמ' רכח).
ואם תשאל והרי המקרר גם עושה רעש, ולמה מותר להשאיר אותו דלוק. יש לומר שמקרר הוא דבר שעובד בתמידות יום ולילה, ואין חשש שיאמרו שהוא הדליק את המקרר בשבת. אבל מדיח שהוא עושה רעש והוא דבר שאינו עובד בתמידות, שפיר שייך האיסור של השמעת קול, ולכן למעשה אין להשתמש בו אף אם ערך אותו מערב שבת וגוי יסגור הדלת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל