לתרומות לחץ כאן

קבלת פקס מיהודי בשבת

שאלה: מצוי הדבר בחו"ל שיש בני אדם שהם מחללי שבת ושולחים פאקסים באמצע השבת, ורציתי לדעת במקום שהוא יודע שבשבת הוא עלול לקבל מאדם כזה פאקס, האם רשאי להשאיר דלוק המכונת פאקס.

תשובה:

השאלה היא רק משום שהוא מכשיל את האדם שיוכל לשלוח את הפקס. אך נראה שאין איסור בדבר, ומותר להשאיר את המכשיר פתוח אם עדיין השבת או יו"ט לא נכנסו במקומו, או שכבר יצאה השבת, ואין לחוש שמא ישלח לו יהודי פקס במהלך השבת.

מקורות:

לכאורה יש כאן איסור תורה של לפני עור, שהרי כיון שלא יוכל לעשות את האיסור בלעדיו, שהרי אינו יכול לשלוח פאקסים למקום אחר, כיון שרוצה דוקא לשלוח אליו את הפאקס, ודמי לתרי עברא דנהרא שיש בו איסור תורה של לפני עור. ומצד מסייע אין כאן לפי מה שכתב הש"ך ביו"ד סי' קנ"א שאין איסור מסייע במחלל שבת כיון שהאיסור הוא מצד תוכחה ובמומר לא שייך תוכחה. אמנם במ"א סי' שמ"ז ס"ק ד', והובא במ"ב שם ס"ק ז' סובר שגם במומר אסור לסייע לו.

אבל לא נראה ששייך לאסור לאדם להשאיר דלוק הפאקס בגלל הסברא שאדם אחר יעשה עבירה, שהרי אינו מסייע לאדם זה בפרט, אלא הוא משאיר אותו עבור גוים להשתמש, ומה שהמחלל שבת עושה זה על דעת עצמו. וגדר לפני עור ומסייע הוא דוקא כאשר הוא מושיט לו וכך יוכל לעשות עבירה, אבל אם אני עושה בשלי וקם אדם אחד ועושה בשלי בלי רשותי עבירה, לא שייך לקרוא לזה לפני עור או מסייע. ועוד אם כן נאמר שאסור לפתוח את הטלפון במוצאי שבת שמא אדם בחו"ל שעדיין שבת אצלו יטלפן אליו. אלא ודאי שלא נאבד את העולם מפני השוטים והעבריינים, ואין האדם אחראי על מה שאחרים רוצים לעשות עבירות ברכושו, כיון שאינו מיועד לעבירה.

ונמצא שאין איסור להשאיר הפקס שלו דלוק מלפני שבת במשך השבת, אף אם יש חשש שמחלל שבת ישלח אליו פאקס בשבת. ונראה שגם במקום שהדבר ודאי וכגון שהמחלל שבת הודיע לו שהוא שולח אליו בשבת זו, כיון שהוא תמיד משאיר המכונה דלוקה, אין בזה מסייע ואין לאסור עליו בגלל המעשים של אדם זה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. אומנם יש מהפוסקים וכגון אב"ד שטרסבורג זצ"ל בשו"ת קנין תורה מביא על פי שיטת זקנו זצ"ל שבצורה כזו שהפאקס ידלק יש בזה משום איסור שביתת בהמתו שזה כולל גם כיליו, ויש עוד שסברו כן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל