לתרומות לחץ כאן

קונטרס "מצוות פיאות הראש"

הלכות והסברים
למצוות גילוח פאות הראש והזקן

נערך ונכתב בס"ד על ידי
הרב אליהו אלחרר שליט"א
הרב הראשי למודיעין

[permalink post="13265"]הסכמות[/permalink]
[permalink post="13151"]הקדמה[/permalink]
[permalink post="13180"]קיצור הלכות – דיני תספורת פאות הראש והזקן[/permalink]
[permalink post="13190"]דיני תספורת[/permalink]
[permalink post="13194"]גבול עליון בפיאות הראש[/permalink]
[permalink post="13196"]גבול התחתון[/permalink]
[permalink post="13213"]שיעור רוחב הפאות[/permalink]
[permalink post="13220"]שיעור איסור הקפת הפיאות[/permalink]
[permalink post="13223"]התספורות האופנתיות של זמנינו[/permalink]