לתרומות לחץ כאן

קמחא דפסחא

כמידי שנה בשנה, גם השנה אתר דין שמח להודיע על השירות החשוב המוצע לציבור: תרומת קמחא דפסחא.

תוכלו לקיים את הלכת 'מעות חיטין', ולחלוק את שמחת החג עם משפחותיהם של תלמידי חכמים עניים,

שאין ביכולתם לשלם את הוצאות החג המרובים. 

אנו מאחלים פסח כשר ושמח,
וזמן גאולה וישועה, לכל בית ישראל.

העברה בנקאית:
נתיבות חיים
בנק: מרכנטיל
סניף: 635
חשבון: 28960
לאחר התרומה נא לשלוח הודעה למייל