האם יש חובה להחזיר דמי שדכנות לאחר גירושין

רבני בית הדין
17 Tevet 5780

שאלה:

מה קורה לדמי שדכנות במקרה גירושין? ואם הם חוזרים – האם יש טווח זמן שכלפיהם ניתן להגיד זאת אך לא מעבר לכך?

תשובה:

שלום וברכה,

שידוך שהתבטל או זוג שהתגרשו, השדכן לא מחזיר את דמי השדכנות, מאחר והוא עשה את עבודתו ששידך ביניהם. ועל סגירת השידוך מגיע לו שכרו. אלא שאם נהוג לשלם דמי שדכנות רק אחר הנישואין והתבטל השידוך לפני הנישואין, אין חיוב לשלם לשדכן. אבל אם נהוג לשלם מיד בסגירת השידוך חייבים לשלם לשדכן גם אם אח”כ בוטל השידוך.

אם השידוך בוטל בגלל שהתגלה מום אצל אחד הצדדים, (סוג של מום שכל אדם מקפיד עליו) הרי השידוך בטל מעיקרא כדין מקח טעות, ואין חובת תשלומי שדכנות, ואז יצטרך השדכן להחזיר את דמי השידוך.

בהצלחה.

מקורות:

זה השבוע יצא ספר הנפלא משפטי יושר של ראש הכולל הגאון הרב יוסף פליישמן שליט”א. ושם בעמוד שכו דן בכל האופנים של חיוב תשלומם שדכנות בשידוך שבוטל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *