כניסה לבית ליטול משכון בהסכמת הלוה

שאלה:

בס"ד א' האם מותר ליכנס ליטול משכון מביתו של הלוה כשזה מדעתו ולא בע"כ . ב' את"ל שגם מדעתו אסור האם איסור זה הוא גם בממשכנו בשעת הלואתו. ג' האם לאיסור זה של כניסה לבית למשכן [דזה אסור אפילו לשליח ב"ד] בעינן גדרים של בית שיש בו גובה עשרה ורוחב ד' אמות וא"כ מדוע הברייתא בסוכה ד. לא כללה את זה בהדי שאר דברים שצריך דוקא בית שיש ד' אמות על ד' אמות.

תשובה:

שלום וברכה,

לא מצאתי על זה. אמנם מסתבר שהאיסור של לא תבוא אל ביתו זה מצווה של בן אדם לחברו, ולכן אם הלווה מוחל על כך, אין איסור להיכנס. וכדין כל מצווה של בן אדם לחברו שיכול למחול על האיסור גם אם לא מוחל על הממון. וכזאת מצאנו בתוספות הרא"ש סוף פרק האומר (קידושין סט ע"א) שיכולים ממזרים להיטהר שיגנוב וימכר לעבד עברי. והקשה התוספות רא"ש איך נשיאו עצה לגנוב ולעשות איסור. ותירץ שימצא אדם שימחל לו האיסור של גזל. והרי לא מוחל על הממון כי אם ימחל על הממון לא ימכר לעבד. ומוכח שלמרות שלא מוחל על הממון בכוחו למחול על האיסור. והטעם לזה כיון שהאיסור הוא בן אדם לחברו יכול למחול על האיסור. ולכן יכול לווה למחול על האיסור של לא תבוא אל ביתו.

מסתבר שכל מקום שהוא רשותו נקרא ביתו, ואין דין בבית. ואסור להיכנס לביתו, אלא ינתחנו בשוק בלבד. 

מקורות:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל