כתיבת ספר תורה על ידי קטן

רבני בית ההוראה
15 Tevet 5780

שאלה:

שלו’ לכש”ת שליט”א לקראת סיום כתיבת ספר תורה במשפחה האם יש איזה הגבלה מאיזה גיל מותר לכתוב בספר התורה? תודה ביקרא דאורייתא מרדכי

תשובה:

שלום וברכה

אין לתת אלא למי שבודאי הביא ב’ שערות ודינו כגדול לכל דבר, ספר תורה יש בו השלכה גם לדינים דאורייתא, ולכן יש להקפיד שיהיה ודאי גדול. לכן לא הייתי נותן אלא לבחור שכבר התמלא זקנו.

בהצלחה רבה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *