מורה שהחרים לתלמיד חפץ שאינו שייך למוחרם

רבני בית הדין
2 Tevet 5780

שאלה:

בס”ד תלמידה [אחרי בת-מצוה] התעסקה בשיעור באיזה פריט המורה החרימה את זה כעונש, מתברר שהפריט אינו שייך לתלמידה זו .בעלת הפריט דורשת לקבל זאת בחזרה. התלמידה מוכנה לשלם לה את ערכו אך בעלת הפריט ו דורשת לקבל דוקא את הפריט ששייך לה האם המורה יכולה לעכב את זה אצלה?

תשובה:

שלום וברכה,

למורה מותר להחרים (למשך השיעור) חפצים לתלמיד שמפריע עם החפץ למהלך השיעור. אבל אסור למורה להחרים חפצים לצמיתות ויש בזה איסור גזל של המורה.

במקרה הנ”ל התלמידה ששאלה חפץ מחברתה והמורה החרימה לה את החפץ, חייבת לשלם את ערך החפץ לבעלת החפץ. ומה שטוענת שרוצה את החפץ עצמו, אם תוכל להשתדל מול המורה להוציא ממנה מה טוב. ואם לא תצליח תצטרך לשלם את ערכו.

בהצלחה. 

מקורות:

ראה בתחומין ח, 202 – 186 – החרמת חפצים מתלמידים מאמר של הרב יהודה הרצל הנקין.

2 Comments

    שמשון רביץ:

    אם המורה לא מחזירה בודאי ה”שואל”ת חייבת לשלם. השאלה היא רק האם מותר למורה לעכב חפץ זה כשהוא לא של התלמידה שהחרימו לה

    רבני בית הדין:

    אם העיכוב עד לסוף היום – מותר. ואם העיכוב לצמיתות אוסר בין לבעלת החפץ בין לאחרת שאינה בעלת החפץ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *