חברה של גויים עם מניות יהודים, האם נחשב שגנב מיהודים

רבני בית הדין
1 Tevet 5780

שאלה:

שלום, האם חברה של גויים, ויש בה מניות, וכנראה שיש גם יהודים השותפים במניות החברה (אבל החברה בפני עצמה שייכת לגוי) האם לדין של נניח השאלה, או גזלה, האם אדם שח”ו גונב או גוזל מהחברה הזאת, האם יחשב שגנב/גזל/השאיל מהגוי, או מיהודים? בבקשה אבקש מקור, תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה,

נחלקו פוסקי זמנינו האם בעלי מניות הקטנות נחשבים כבעלים בחברה, או מאחר ואין יכולת לבעלי המיעוט להביע דעה בחברה לא נחשב שיש להם בעלות בחברה. המחלקות נאמרה לגבי מניות שמתעסקים בדברים האסורים, או בריבית, או בשבת. אבל ברור שקניין פירות יש גם לבעלי המניות המועטים – יש להם רווחים מהחברה – ובפירות והרווחים ברור שיש להם זכות קניינית. ולכן אדם שגזל מחברה שיש ליהודים זכות קניינית חייב להשיב. ולכן יש חובת השבה לחברה שיש בה משקיעים יהודים גם אם היהודים הם מיעוט.

בצלחה.

4 Comments

  שואל:

  תודה רבה, אגב, האם נ״מ גם לדין השאלה דבר בלא ידיעת הבעלים? שבגוי (בצל החכמה ז, מח) כתב שמותר, ואילו הישראל לכאורה אסור?

  יהושע:

  אינני השואל אך השאלה רלוונטית גם, ואולי בעיקר, לגבי חמץ בפסח. ידוע לי כי אצלינו (נ.י.) רבנים מסויימים ערכו בירורים מקיפים לגבי חברות שונות האם כל המנהלים והבעלים הינם גויים והגיעו לרשת ששם הכל בבעלות נוכרית (כל שנה מבררים שוב אם לא חל שינוי בהרכב) ושם בערב החג הם רוכשים כמות כפולה ומשולשת של חמץ ומאחסנים במחסנים כשבמוצאי החג הם מפנים את המחסנים וממלאים את המדפים עבור אלה שמקפידים שלא להשתמש בחמץ גמור שנמכר.

  אינני יודע את מצב המניות ואם יש דרך לברר.

  רבני בית הדין:

  אותם רבנים חוששים לדעות שבעי מניות מזעריות יש להם בעלות בחברה. אמנם הרבנים הגאונים הרב פיינשטיין הרב אלישיב ועוד סוברים שאין זה בעלות ולכן אין צורך לבדוק.

  רבני בית הדין:

  לדעת הבצל החכמה ששואל שלא מדעת אין בזה איסור כשלוקח מגוי, אמנם אם יש ליהודי שותפות בפירות אסור.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *