חתן וכלה ללכת לקנין או קניות באמצע שבע ברכות

רבני בית ההוראה
26 Kislev 5780

שאלה:

האם לחתן וכלה מותר ללכת לקניון באמצע ימי השבע ברכות
תודה רבה לכבוד הרב

תשובה:

שלום רב,

כן. מותר ללכת לקניות בקניון בימי שבע ברכות.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *