להעלים מידע כדי לקבל מלגה גבוהה

רבני בית הדין
22 Kislev 5780

שאלה:

בס”ד שלום לכבוד הרב, אני סטודנט באוניברסיטה,ואני אמור לקבל מלגה ללימודים כאשר בעל המלגה מעודד לקיחה של מלגות נוספות כדי שאוכל לשלם את כל לימודים התואר. השאלה היא כזאת במלגה נוספת אם אירשם שואלים האם אני מקבל מלגה נוספת ובמידה ואומר שאני לא מקבל…כנראה שאקבל מלגה בסכום גבוה יחסית מאשר כשאומר שאני מקבל,זה ישפיע על הסכום הסופי שאקבל. בעל המלגה הראשונה אומר שלא מפריע לו שאקבל מלגות נוספות ואדרבא מעודד זאת ולכן מציע שאומר שאני לא מקבל מלגות כלל… השאלה האם יש בזה בעיה הלכתית? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

כאשר אתה משנה פרטים כדי להוציא תוספת במלגה, יש בזה איסור גזל – החברה שמעניקים מלגה מתנים את גובה המלגה לפי הגבלות שונות, ואם מעלים מידע הרי שמוציא מהם מעות שלא בידיעתם, ומלבד שיש בזה איסור שקר, יש בזה איסור גזלת ממון.

בהצלחה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *