IVF וקיום יחסים אחרי טיפול

רבני בית ההוראה
20 Kislev 5780

שאלה:

שלום להרב, שאלה: זוג שעשו טיפול רפואי כדי להתעבר מה שקוראים הפריית מבחנה IVF בשימוש ביצית מופרית קפוא, וסיפר להם הרופא לא לקיים יחס מין בתקופה של עשרה ימים עד שיעשו האולטרסונד וישמעו לב העובר. ושאלו האם יש להמתין עד כדי כך או זה גוזמא הרופאים ? יש שיטות ברופאים שאדרבה ודוקא מצו שסיכוי ההריון היה יותר מוצלח אצל אלו שקיימו יחס רגיל אחרי הטיפול בלי להמתין. וגם אמרו שדרך הטבע שאיש ואשתו מקיימים יחסים רגילים עד שיום אחד פתעום אין עוד דרך נשים לאשה ואינה בא ע”י נדה, ואז נתגלה שהיא התעברה. כך הטבע היום, אף שהבית יוסף הביא שכנראה עד שמנו היה לנשים דם עד החודש שלישי ועוד היו נדות כרגיל ואז היה מפסיק הדם מלבוא, מ”מ כבר כתב שם הב”ח שכנראה בזמן שלו כבר התחיל תקופה חדשה שנמשך עד היום שרוב נשים דוקא מתחילות לחשוש להריון כאשר רואות שאין דם עוד. ואז עושות בדיקות לדעת ורבו פעשמים כן הם התעברו. והרי על פי זה כמה וכמה יחסים קיימו וזה לא הזיק להריון שאם לא כן המנהג היה לקיים ולהתין שמא התעברה ואין לדבר סוף! אפשר דשאני אצל מי שקשה להעבר שיש אולי להחמיר אבל אף על פי כן האם יש להחמיר עד כדי כך? או מסתבר להמתין יומים ולהחזיר לחיים רגילים ומתי שבא לזוג אם שניהם מרוצים זה להם להחליט? ברכה והצלחה

תשובה:

ברור שטיפולי הפרייה נחשבים הריון בסיכון גבוה ואין דמיון להריון רגיל, וכמו בכל דבר בודאי צריך להשמע להוראות הרופא, ההוראה שלו אינה כל כך קשה, מדובר בסך הכל בעשרה ימים…

שיזכו לזרע בר קיימא מוצלח ומבורך בכל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *