בגידה בנישואין

רבני בית ההוראה
20 Kislev 5780

שאלה:

שאלה אם גבר בגד באישתו מה הדין?

תשובה:

שלום רב,

זו עבירה חמורה ביותר. גם עצם קיום יחסי אישות שלא במסגרת הנישואין. וגם כמובן עצם הבגידה באשתו, זו עבירה חמורה. אבל אם האישה רוצה להמשיך בנישואין אין מניעה הלכתית.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *