הוא למטה והיא למעלה

רבני בית ההוראה
17 Kislev 5780

שאלה:

האם מותר לקיים יחסי אישות בשינוי, כלומר האשה מעל הבעל? יצויין שהבעל סובל מכאבים בגב / כתפיים בצורה הרגילה.

תשובה:

שלום רב,

יש שכתבו שמה שנאמר על הוא למטה והיא למעלה נאמר רק על ליל טבילה. מדברי השו”ע לא נראה כן, ראה באו”ח סי’ רמ סעי’ ה’. אולם בסיטואציה הזו, מתירים. 

 

 

מקורות:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *