שעטנז – בגד צמר

רבני בית ההוראה
10 Kislev 5780

שאלה:

ווסט חסידי ומכנסים, הרכב הבד 70% צמר ו30% פוליסטור, האם צריך בדיקה משעטנז.

תשובה:

כיון שיש שם אחוזי צמר יש לבדוק משעטנז לדעת שלא הוכנס שם איזה חוט תפירה של פשתן…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *