שעטנז – האם אשה צריכה לפשוט בגדה ברחוב?

רבני בית ההוראה
5 Kislev 5780

שאלה:

אשה קנתה 2 חצאיות זהות. יש בחצאיות אלו צמר והיא שלחה לבדיקה את אחת החצאיות ולבשה בינתים את השניה. התקשרו מהמעבדה ואמרו שיש בעיה של שעטנז. האם גם באשה יש דין של פושטו בשוק או שגילוי עריות חמור מאיסור שעטנז?

תשובה:

שלום וברכה

בס’ שעטנז כהלכתו עמ’ יז דן בשאלה זו בארוכה, ומצדד מכמה טעמים להקל שאינה חייבת לפושטו בשוק באופן שתשאר שלא בצניעות, משום שהיא מכשילה אחרים בראיות אסורות, ומשום שהיא אנוסה מחמת איסור צניעות, ומשום שאולי זה נחשב שמטרת הלבישה מעתה ואילך אינה לצורך הנאה אלא כדי למנוע אחרים מאיסור, ומסקנתו לדינא להקל, אף שלא ציין בזה מקורות ברורים.

2 Comments

    .:

    נכון אמנם שאצל נשים עניין הצניעות היא הרבה יותר מאשר אצל גבר אך האם כשנאמר אצל גבר “פושטו אפילו בשוק” אין את המגבלות הללו? האם לא מדובר בבגד עליון או אפילו גרביים שאמנם ישאירנו יחף שאצל אישה זאת בעיה אך לא אצל גבר אך עכ”פ לא ישאירנו בחוסר צניעות?

    רבני בית הוראה:

    לא. גבר חייב לפשוט גם בגד עיקרי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *