קידוש לבנה – ג’ כסלו התש”פ

רבני בית ההוראה
3 Kislev 5780

שאלה:

שלום במוצ”ש שעבר ג’ כסלו התלבטנו האם צריך להגיד קידוש לבנה (אשכנזים). אמרו שצריך שיעברו שלושה ימים שלמים ורק בד אומרים. יש שאמרו שעברו שלושה ימים מאז המולד, שכן היה ל’ חשון.. מה ההלכה?

תשובה:

החישוב הוא שלושה ימים מהמולד ולכן בהחלט אמרנו אתמול ברכת הלבנה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *