הגדרת שימוש הוגן בהעתקת ספר

רבני בית הדין
3 Kislev 5780

שאלה:

מה ההגדרה של “שימוש הוגן” בהעתקת ספר כדי לא להיכנס לאיסור גזל?

תשובה:

שלום וברכה,

העתקה לצורך לימוד עצמי. העתקת מקורות מספר. מותר למוסד תורני להעתיק מספר לצורך הוראה ובחינה.

בהצלחה.

מקורות:

ראה את הגדרת החוק כאן

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *