האם מותר למבוגר לשלם עבור נסיעה בכרטיס נוער

רבני בית הדין
ב' כסלו ה'תש"פ

שאלה:

שלום, האם מותר לבחור ישיבה לגזול מהמדינה בכך שעולה לאוטובוס ברב קו נוער וכו (ללא בעיית חילול ד’ ) אחי בגדול נמצא באחת הישיבות הידועות בעלות שם הוא אמר שיש רב שאמר שאפשר והוא רב המוסמך לממונות מה ההגיון??

תשובה:

שלום וברכה,

אין שום צד היתר שמבוגר ישלם בכרטיס של נוער, יש בזה איסור גזל. וגם אם המדינה מסבסדת את ההפרש הרי יש בזה גזל מהמדינה – ואסור לגזול מהמדינה – גם לשיטות שאי למדינת ישראל תוקף של דינא דמלכותא.

בהצלחה.

מקורות:

ראה ציטוט מספר פתחי חושן חלק גניבה ואונאה – הערות פרק א – הערה ד. (הפתחי חושן היה מגדולי רבני העדה החרדית והרב וואזנר השתייך לחסידות סאטמר – מהמתנגדים למדינה).

“וכל מה שדנו הפוסקים הוא להבריח ולא לשלם המכס, אבל להוציא שלא כדין מהמלך או מהממונים על ידו לאחר שבא לידו, נראה פשוט שאפילו בשלטון שאין בו משום דינא דמלכותא אין שום היתר, ובפרט כשצריך לשקר ולזייף לשם כך, וכמה נתחבטו האחרונים בענין העלמת מס הניטל שלא כדין, וכ”ש להוציא מיד הגזלן מה שלא גזל ממנו, ואף אם גזל מאחרים, וכי מפני שהוא גזלן מותר לגזול ממנו. ושמעתי שיש מורים היתר בזה, ולא ראיתי מקור לזה, וגם גורם להרגיל עצמו בגניבה, וכ”כ בשו”ת שבט הלוי ח”ה סימן קעב שאסור לגזול מאת השלטון (ועי’ שו”ת קנין תורה ח”ד סימן קיד)”.

וראה מש”כ הגאון הרב ווזנר זצ”ל על גנבה מהמדינה.
שו”ת שבט הלוי חלק ה סימן קעב:
ומש”כ מבוהל אחד דכיון שאין מתנהגים עפה”ת מותר לגזלם וא”כ אין להם בעלות כלל הוא דבר שאין ראוי להשיב, דחלילה להתיר איסור גניבה וגזילה ותולים עצמם לשוא באילן גדול, ואין זה לגדר דינא דמלכותא אם שייך כאן או לא, וגם אין שני הדברים תלויים זב”ז

6 תגובות

  מיכל:

  תודה
  דברתי איתו מקודם אומר שבמדניות שהכניסו הרב קו לפני כשנה שנה וחצי
  בה כל הכסף משתייך למדינה (עובדה והוכחה שניתן להטעין רב קו בעמדות טעינה או בחניות שאינן קשורות בכהוא זה לחברה הפרטית)
  המדינה מחלקת עפ”י שיקול דעתה לחברות הגדולות באחוזים קבועים מראש
  מי שפסק את זה זה רב של ממונות שהביא את הנימוק הזה לעניין והדגיש שמיועד רק לבחורי ישיבות
  שלא מקבלים הטבות מנמליות שכל סטודנט מקבל
  ואין לגזול את המדינה אך בדבר מן הצדק -כן.

  רבני בית הדין:

  יום התשלום הולך למשרד התחבורה. אך כאמור אין היתר לגנוב מהממשלה. הטענה שאין חלוקה שווה (אם הטענה נכונה) זה טענה שלא יהיה דינא דמלכותא כמבואר בשו”ע בסימן שסט. אבל גם אם אין דינא דמלכותא זה לא מתיר לגנוב מהם.

  טני:

  האם יש מי שמתיר לגנוב מהממשלה?
  שמעתי שיש צדדים לכאן ולכאן

  רבני בית הדין:

  ראה מש”כ הגאון הרב ווזנר זצ”ל על גנבה מהמדינה.
  שו”ת שבט הלוי חלק ה סימן קעב
  ומש”כ מבוהל אחד דכיון שאין מתנהגים עפה”ת מותר לגזלם וא”כ אין להם בעלות כלל הוא דבר שאין ראוי להשיב, דחלילה להתיר איסור גניבה וגזילה ותולים עצמם לשוא באילן גדול, ואין זה לגדר דינא דמלכותא אם שייך כאן או לא, וגם אין שני הדברים תלויים זב”ז

  טני:

  ובכל אופו שמענו שיש מתירים
  מעריכים ומוקירים מאוד (מאוד!) את דברי השבט לוי ובכלל
  אבל במקרה אנו משתיכים לציבור הספרדי -הרב עובדיא
  ומשם שמעתי פעם (במעומם -כנראה שהיה עם תנאים מסוימים) איזה צד התר בנידון הזה

  רבני בית הדין:

  שלום וברכה,
  לפי דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל יש תוקף של דינא דמלכותא בארץ ישראל, ולפי שיטתו חייבים לשלם מיסים. ומעולם לא הוציא מרן מפיו שמותר לגנוב את המדינה.
  ראה בשו”ת יביע אומר במקומות רבים שמצטט את מדינת ישראל כדינא דמלכותא דינא במיסים וארנוניות, מלבד בדברים הנוגעים בין אדם לחברו שאין תוקף לחוקיהם.
  אצטט לך מקור אחד, ואתה תחפש מקומות נוספים.
  שו”ת יביע אומר חלק י – יורה דעה הערות סימן מ
  והוא הדין לגבי מדינת ישראל דאמרינן בה “דינא דמלכותא דינא”. וכן כתב בשו”ת ישכיל עבדי חלק ו (חלק חושן משפט סי’ כח סעיף ב).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *