האם מותר למבוגר לשלם עבור נסיעה בכרטיס נוער

שאלה:

שלום, האם מותר לבחור ישיבה לגזול מהמדינה בכך שעולה לאוטובוס ברב קו נוער וכו (ללא בעיית חילול ד' ) אחי בגדול נמצא באחת הישיבות הידועות בעלות שם הוא אמר שיש רב שאמר שאפשר והוא רב המוסמך לממונות מה ההגיון??

תשובה:

שלום וברכה,

אין שום צד היתר שמבוגר ישלם בכרטיס של נוער, יש בזה איסור גזל. וגם אם המדינה מסבסדת את ההפרש הרי יש בזה גזל מהמדינה – ואסור לגזול מהמדינה – גם לשיטות שאין למדינת ישראל תוקף של דינא דמלכותא.

בנוסף, חברת הנסיעות מתנה שהנסיעה בתשלום למשרד התחבורה, ואם עובר על התנאי גוזל מהחברת נסיעות.

ועוד, שהחברת נסיעות מקבלת תשלום ממשרד התחבורה, ואם לא מתקף את הנסיעה אזי החברת נסיעות לא מקבלת תשלום עבור הנסיעה, וההפסד עליהם.

בהצלחה.

מקורות:

ראה ציטוט מספר פתחי חושן חלק גניבה ואונאה – הערות פרק א – הערה ד. (הפתחי חושן היה מגדולי רבני העדה החרדית והרב וואזנר השתייך לחסידות סאטמר – מהמתנגדים למדינה).

"וכל מה שדנו הפוסקים הוא להבריח ולא לשלם המכס, אבל להוציא שלא כדין מהמלך או מהממונים על ידו לאחר שבא לידו, נראה פשוט שאפילו בשלטון שאין בו משום דינא דמלכותא אין שום היתר, ובפרט כשצריך לשקר ולזייף לשם כך, וכמה נתחבטו האחרונים בענין העלמת מס הניטל שלא כדין, וכ"ש להוציא מיד הגזלן מה שלא גזל ממנו, ואף אם גזל מאחרים, וכי מפני שהוא גזלן מותר לגזול ממנו. ושמעתי שיש מורים היתר בזה, ולא ראיתי מקור לזה, וגם גורם להרגיל עצמו בגניבה, וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ה סימן קעב שאסור לגזול מאת השלטון (ועי' שו"ת קנין תורה ח"ד סימן קיד)".

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. תודה
  דברתי איתו מקודם אומר שבמדניות שהכניסו הרב קו לפני כשנה שנה וחצי
  בה כל הכסף משתייך למדינה (עובדה והוכחה שניתן להטעין רב קו בעמדות טעינה או בחניות שאינן קשורות בכהוא זה לחברה הפרטית)
  המדינה מחלקת עפ"י שיקול דעתה לחברות הגדולות באחוזים קבועים מראש
  מי שפסק את זה זה רב של ממונות שהביא את הנימוק הזה לעניין והדגיש שמיועד רק לבחורי ישיבות
  שלא מקבלים הטבות מנמליות שכל סטודנט מקבל
  ואין לגזול את המדינה אך בדבר מן הצדק -כן.

 2. יום התשלום הולך למשרד התחבורה. אך כאמור אין היתר לגנוב מהממשלה. הטענה שאין חלוקה שווה (אם הטענה נכונה) זה טענה שלא יהיה דינא דמלכותא כמבואר בשו"ע בסימן שסט. אבל גם אם אין דינא דמלכותא זה לא מתיר לגנוב מהם.

 3. ראה מש"כ הגאון הרב ווזנר זצ"ל על גנבה מהמדינה.
  שו"ת שבט הלוי חלק ה סימן קעב
  ומש"כ מבוהל אחד דכיון שאין מתנהגים עפה"ת מותר לגזלם וא"כ אין להם בעלות כלל הוא דבר שאין ראוי להשיב, דחלילה להתיר איסור גניבה וגזילה ותולים עצמם לשוא באילן גדול, ואין זה לגדר דינא דמלכותא אם שייך כאן או לא, וגם אין שני הדברים תלויים זב"ז

 4. ובכל אופו שמענו שיש מתירים
  מעריכים ומוקירים מאוד (מאוד!) את דברי השבט לוי ובכלל
  אבל במקרה אנו משתיכים לציבור הספרדי -הרב עובדיא
  ומשם שמעתי פעם (במעומם -כנראה שהיה עם תנאים מסוימים) איזה צד התר בנידון הזה

 5. שלום וברכה,
  לפי דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל יש תוקף של דינא דמלכותא בארץ ישראל, ולפי שיטתו חייבים לשלם מיסים. ומעולם לא הוציא מרן מפיו שמותר לגנוב את המדינה.
  ראה בשו"ת יביע אומר במקומות רבים שמצטט את מדינת ישראל כדינא דמלכותא דינא במיסים וארנוניות, מלבד בדברים הנוגעים בין אדם לחברו שאין תוקף לחוקיהם.
  אצטט לך מקור אחד, ואתה תחפש מקומות נוספים.
  שו"ת יביע אומר חלק י – יורה דעה הערות סימן מ
  והוא הדין לגבי מדינת ישראל דאמרינן בה "דינא דמלכותא דינא". וכן כתב בשו"ת ישכיל עבדי חלק ו (חלק חושן משפט סי' כח סעיף ב).

 6. לשיטות שאין דד"מ בא"י ואפי' לשיטות שיש לא מובן למה יהיה אסור להוציא מהם כסף בערמה (לכה"פ לת"ח) דהלא גם הם מודים דנגד שו"ע לא יהיה דד"מ דינא והרי המדינה גוזלת כסף מהאברכים ע"י שלא פוטרת אותם מהמיסים מהם הם פטורים עפ"י דין ואם אפשר להחזיר את הכסף הזה למה שיהיה אסור משל למה הדבר דומה כגון שראיתי מישהו מוציא 200 שקל מהחליפה שלי ומעביר לחליפה שלו וכי אסור לי להוציא מהחליפה שלו כהוא לא שם לב ולהחזיר אלי ואפי' אם זה קופה ציבורית אז הכסף של האברך אצל הציבור (אמנם אולי יש בעיה מצד בתר גנבא גנוב וטעמא טעים אך לא מצד גזל לכאו')

 7. גם לשיטות שאין דינא דמלכותא המדינה לא גוזלת את האברכים. האברכים מקבלים מהמדינה יותר ממה שנותנים. אין להם תוקף של דד"מ אבל אין כאן גזלנות… ולכן אסור לגזול מהם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל