תיווך לאדם שאינו מתווך במקצועו

רבני בית הדין
26 Cheshvan 5780

שאלה:

האם צריך לשלם תיווך על השכרת דירה, לשכן שפנה אלינו ושאל אם נוכל להשכיר את הדירה עבור קרוב משפחה שלו? השכן אינו מתווך וגם לא אמר לנו שהוא פונה אלינו כמתווך. כנראה נחתום עם הקרוב, ועכשיו הוא פונה שמגיע לו תיווך…

תשובה:

שלום וברכה,

אם במקום בו אתם גרים מקובל שהמשכיר משלם דתי תיווך, יש לשלם למתווך את שכרו – דמי תיווך, למרות שאינו עוסק כמתווך, מדין ‘נהנה’. 

בהצלחה.

מקורות:

אדם שתיווך דירה למרות שאינו מתווך, יש לשלם לו שכר תיווך לפי המחיר שנהוג לשלם באותו מקום, כיון שעשה פעולה עבור הצדדים, ודינו כיורד לשדה חברו בשדה העשויה ליטע. כמבואר בשו”ע חו”מ סימן שעה. אמנם יש מקומות שמקובל שהמשכיר לא משלם דמי תיווך, ובמקרה כזה לא ניתן לתבוע מהמשכיר. אבל אם באותו מקום גם המשכיר משלם – חייבים לשלם לו. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *