חתונה בליל עשרה בטבת

שאלה:

שלום רב, בן זוגי ואני היינו אמורים להתחתן ב12.11.19 החתונה נדחתה בשל המצב הבטחוני בדרום, והתאריך הקרוב ביותר שמסתדר מבחינת אולם, ספקים, משפחה וכו' הוא 6.1.20, ט בטבת, דהיינו ערב עשרה בטבת שהוא יום צום מעלות השחר. האם יש מניעה להינשא ולחגוד בתאריך הנ"ל? אשמח לתשובה ברורה, שכן נתקלנו בריבוי דעות. תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה יש להמנע מלערוך חתונה בליל תענית עשרה בטבת, יש שהקלו בזה כאשר החופה נעשית מבעוד יום לפני השקיעה, אבל בחורף זה לא שייך… השקיעה ב4:40 לערך… כדאי למצוא יום אחר. כמובן שאם לא מסתדר משהו אחר והוא שעת הדחק גדול יש להקל.

מזל טוב!

מקורות:

דעת הגרש"ז אויערבך (הליכות שלמה תעניות פי"ג ס"א וארחות הלכה הע' 1) שאין ראוי לעשות חתונה בליל התענית אם לא בשעת הדחק [אך בליל תענית אסתר אפשר], ואף ביחס לסעודת שבע ברכות, דעתו (שם דבר הלכה אות א) שאין נכון כל כך לקיימה בליל התענית, שהרי כתב בשעה"צ (ס"ק ט) שבעל נפש יחמיר בכל העינויים כבר מהלילה.

מאידך, בשו"ת אבן ישראל (להגרי"י פישר, ח"ז סי' כח) כתב שמותר לערוך חופה בליל תענית עשרה בטבת, רק הסתפק האם יהיה מותר לעשות גם ריקודים ומחולות, וכן הביא בספר שערי נחמה (עמ' סו) בשם הגרי"ש אלישיב שאפשר לכתחילה לערוך נישואין בליל עשרה בטבת, ואפשר לנגן בכלי שיר בסעודה. וכן משמעות דברי השו"ת אגרות משה (או"ח ח"א סימן קסח), שדן אם לאסור לערוך נישואין בליל שבעה עשר בתמוז רק מחמת שדיני בין המצרים מתחילים כבר מלילה זה עיי"ש, ומשמע שצום עשרה בטבת שאין בו טעם זה, אין לאסור.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. לכאורה העשירי בטבת יהיה חמור מצד אחר. שכן כידוע זה אמור היה להיות ג ימי תענית (וכפי שמזכירים בסליחות) אלא שמחמת שא"א לצום ג' רצופים קבעו זאת לעשירי בו שחמור משלושתם אך ללכצ לכתחילה ולקבוע ימי משתה ושמחה באותם ג' ימים צע"ג

  2. על פי המקורות אשר צורפו, נראה כי אין פסיקה חד משמעית עבור ערב עשרה בטבת. נראה כי המקור השני אינו אוסר על קיום, כך שנשארתי בלא הבנה.
    ומה נחשב לשעת הדחק? שהרי אני עומדת בין לקיים את החתונה מוקדם ככל האפשר בעצת הרב, ואין זה תלוי רק בי (יש אולם, ספקים, משפחה) וה6.1 הוא התאריך הראשון שמסתדר, לבין פסיקה שאינה חד משמעית בדבר קיום חתונה בערב עשרה בטבת

  3. זה מאוד תלוי בנסיבות, קשה לי לומר דבר מדוייק אבל זה לא זמן הכי מוצלח, אם יש עוד תאריך שבוע עשרה ימים אחר כך זה עדיף, אבל אם החתונה תדחה יותר מידי, יש להקל. בהצלחה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *