אברהם אב המון גויים

רבני בית ההוראה
י"ח חשון ה'תש"פ

שאלה:

לכבוד הרב שלום רב. שאלתי לגבי פרשת השבוע “וירא” ששם מסופר שאברהם אבינו ראה שלושה אנשים וכו’ ולפי הגמרא בקידושין הם נדמו לו כערביים. אם כן מדוע לפי כמה שיטות הוא נתן להם לאכול חלב ואח”כ בשר. או “והוא עומד עליהם וכו'” שאחד התנאים שאפשר לאכול בשר וחלב על שלחן אחד בשני אנשים שמכירים הוא בתנאי שמעמידים עליהם שומר, ואברהם הוא היה השומר. אם כן למה צריך לעשות כל זאת אם הם ערבים?

תשובה:

שלום וברכה

באום ימים הרי לא הי עם ישראל ושאר אומות, זה לפני מתן תורה… אברהם אבינו קירב את כל הנמצאים סביבו לעבודת ה’, ובעצם הביא הרבה גרים לעם ישראל, הוא זה שיצר עם סביבו, זה לא היה משהו שהיה קשור לגזע מסויים… לכן נקרא אברהם אב המון גויים – שהיה הוא מגייר את האנשים ושרה את הנשים..

7 תגובות

  יעקב:

  מחילה, אבל זה עדיין לא עונה על השאלה מדוע ההפרדה בין בשר לחלב.

  רבני בית הוראה:

  למה לא מובן? כך הוא קירב אנשים לבורא עולם, לימד אותם את מצוותיו.

  יעקב:

  אני דווקא מתפלא מדוע לא מובנת השאלה. האם הוא קירב אותם במה שעשה הפרדה בין בשר לחלב? במה שהוא עמד עליהם בתור שומר?

  רבני בית הוראה:

  הוא קירב אותם למצוות, בודאי הסביר להם את משמעות עשיית המצוות האלו, ואת הזכות העצומה לעבוד את ה’ יתברך, ואת יעוד העולם שנאמר בו לגבי שמירת תורה ומצוות אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, מה חדש? כל הרבנים שמקרבים היום אנשים למצוות נוהגים כך, אני טועה?

  יעקב:

  עכשיו התשובה מובנת וברורה יותר רק נותר לברר מה שייך קירוב ערביים אלא אם כן נאמר שהוא גייר אותם לפני שהכניסם לביתו..

  רבני בית הוראה:

  הסברתי בתחילה שעיקר פעולתו של אברהם אבינו היתה לגייר אנשים ולהכניסם תחת כנפי השכינה.

  יעקב:

  תודה רבה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *