ברכה שאינה צריכה כדי להשלים מאה ברכות

רבני בית ההוראה
י"ד חשון ה'תש"פ

שאלה:

א) אדם שאוכל פרות וירקות יש לו את האפשרות לברך האדמה ולפטור הכל מדוע כשהוא מברך שני ברכות זה לא נחשב לברכה שאינה צריכה? ב) אדם שזקוק לברכה נוספת להשלמת מאה ברכות ולכן הוא אוכל מאכל מסויים לאחר ברה”מ מדוע שזה יחשב לברכה שאינה צריכה? הוא הרי זקוק לברכה ההיא אמנם לא לצורך האכילה הספציפית אך לצרוך אחר של השלמה!

תשובה:

שלום וברכה

1. כיון שמעיקר הדין יש לכל ממאכל את ברכתו הראויה לו, ודאי זה לא נחשב ברכה שאינה צריכה כיון שכך היא עיקר התקנה… אין לך צורך גדול מזה שהוא מברך כפי שתיקנו חכמים ואינו משנה ממטבע ברכה.

2. דעת השל”ה שמותר בשבת לגרום ברכה שאינה צריכה כדי להשלים למאה ברכות, אבל כבר תמה עליו המגן אברהם בסי’ רטו ס”ק ו. וע”ע כף החיים שם ס”ק ל ובסי’ רצ, ובדעת תורה סי’ רטו ס”ק ד. וכנראה בזה נחלקו, האם צורך להשלים למאה ברכות מחשיב זאת לברכה הנצרכת, או שצריך שהצורך יהיה על פי גדרי דיני ברכות הנהנין ולא צורך חיצוני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *