זרע לבטלה בשוגג

רבני בית ההוראה
13 Cheshvan 5780

שאלה:

בס״ד לכבוד הרב, אדם שהיה עם אשתו, בהיתר כמובן ולפני שהספיקו להגיע לביאה מלאה לא ברצונו, יצא הזרע, למרות שניסה לעצור, השאלה האם זה נחשב זרע לבטלה שנאמר עליו עוון החמור ביותר? (אני שואל גם לדעת מרן השו״ע) שמחמיר יותר מהרמ״א) ? האם זהו עוון כלל (כולל לדעת מרן השו״ע)? כל טוב

תשובה:

שלום רב,

לפי השו”ע אכן נראה שיש כאן איסור בשוגג. ולכן צריכים להקפיד על כך שלא להגיע לידי זה. לדעת הרמ”א נראה שאין כאן איסור כפי שעולה מדברי האגרות משה (אבה”ע ח”א סי’ סג) איך שביאר את שיטת ר”י והרמ”א בעקבותיו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *