ש”ץ שיש לו סמארטפון פרוץ

רבני בית ההוראה
11 Cheshvan 5780

שאלה:

האם מותר לעלות חזן שיש לו סמארטפון פרוץ?

תשובה:

שלום וברכה

שליח ציבור צריך שיהיה הגון, ירא שמים וריקן מעבירות,ף כמובא בשו”ע בסי’ נג סעי’ ד, לכן ודאי אין להעלות חזן אדם שיש לו טלפון ללא סינון, שהרי בהכרח הוא נכשל קבוע בראיות אסורות והרהורי עבירה… אבל אם יש חשש מחלוקת ומריבה של ממש או שהוא אבל וכדומה ורוצה לגשת לפני התיבה ביום היארצייט אין למנוע זאת ממנו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *