השלו במדבר – מנין בא, איך ומתי?

רבני בית ההוראה
ט' חשון ה'תש"פ

שאלה:

שלום, לא מצאתי הרבה מידע על השלו שאכלו בני ישראל במדבר, רציתי לדעת: 1.האם הם אכלו את השלו במשך 40 שנה? 2.כיצד קיבלו בני ישראל את השלו?(ירד מהשמיים?) 3.האם קיבלו אותו חי או מת? 4 האם היו צריכים להכשיר אותו, ולנקות אותו מנוצות לפני האכילה? תודה

תשובה:

השלו ירד למיטב הבנתי רק בחודש אייר בשנה הראשונה לצאתם ממצרים, מעט לפני זמן מתן תורה.

השלו הגיע על ידי רוח ניסית שסחפה אותו מכיוון הים ולא ירד מהשמים.

קיבלו אותו חי והיה טעון שחיטה וניקוי ככל בשר.

אני מעתיק לך מקורות בענין זה:

והנכון בעיני הוא – אומר הרמב”ן בפירושו לשמות ט”ז, ו’ –

כי היה הפלא במן גדול מאד, כי (הרי) השלו הגיז אותו מן הים ברוח נסע מאתו כדרך העולם (!), אבל המן נוצר להם עתה יצירה חדשה”; “והפרשה, שתפרש ותאריך בעניין המן, תקצר בעניין השלו: ויהי ערב ותעל השלו (ותו לא), כי הוא בנוהג שבעולם” (שם, י”ב); “ויגז שלוים מן הים, לא שנבראו עתה בעבורם, ואין בדבר משום חידוש מטבעו של עולם” (במד’ י”א, כ’)..

חז”ל דורשים:

“וישחטו להם שחוט סביבות המחנה”; “תנא משמיה דרבי יהושע בן קרחה: אל תיקרי שטוח אלא שחוט, מלמד שירד להם לישראל עם המן דבר שטעון שחיטה” (יומא ע”ה, ע”ב);

 

וכן אומר גם רבי יהודה:

 

“אל תהי קורא וישטחו אלא וישחטו, מלמד שטעונים שחיטה” (ספרי דבי-רב, במדבר, פרשת בהעלותך, סי’ צ”ז).

מקורות:

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *