רבני בית ההוראה
1 Cheshvan 5780

שאלה:

היו כמה פעמים לפני תשמיש שארתי לאשתי הרי את מקודשת לי בביאה זו. כמובן שזה נעשה ביחידות ובפרטיות גמורה. האם יש לזה משמעות כלשהיא? האם היתה בעיה כלשהיא לעשות זאת?

תשובה:

כיון שהיא כבר אשתך זה עידן ועידנים אין כל משמעות לאמירה זו… קמח טחון טחנת…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *