ברכת מזונות בתוך סעודה

רבני בית ההוראה
א' חשון ה'תש"פ

שאלה:

האם אפשר לכתחילה לברך על עוגה שרק מיעוטה קמח ברכת מזונות בתוך הסעודה?

תשובה:

שלום וברכה

גם אם רק מיעוט קמח אין לברך באמצע סעודה, שכן לדעת הרבה פוסקים ניתן לברך המוציא אם יש בה שיעור כזית בכדי אכילת פרס – כלומר שישית או שמינית אפילו מהבצק הוא רק קמח… אמנם יש שחולקים והצריכו שיאכל כזית בכדי אכילת פרס, אבל לענין הברכה בתוך הסעודה ודאי יש לחוש לדעה הנ”ל.

מקורות:

ראה משנה ברורה בסי’ רח סעי’ ט. וראה שם שמנהג העולם לברך על המחייה על עוגת טורט שמיעוטה קמח אף שלא אכלו כזית מהדגן עצמו, וצידד בטעם הדבר, שכאשר לא מדובר במילוי ניכר לעין אלא תערובת אחידה, הכל בטל לקמח, ולפי זה ודאי יש להחמיר גם לדעות החולקות הנ”ל…

4 תגובות

  דוד:

  שלם רב
  אכן, אך באג”מ ח”ג סי’ לג כתב (לקראת סוף התשובה) שהוי מזונות ודאי ואין בה כלל ספק פת ולכן ראיתי שבספר בהלכה ובאגדה (להר”ד נקי) כתב לפ”ז ששרי לכתחילה מה דעת הרב לפ”ז??

  רבני בית הוראה:

  לא מצאתי באג”מ את הספר השני אינני מכיר, ולא הבנתי במה המקרה הזה שונה מהמפורש בשו”ע בסי’ רח סעי’ ט שהקובע הוא אם יש כזית בכדי אכילת פרס?

  דוד:

  באג”מ או”ח ח”ג סימן לג דה “לייקך” בעניין “מיני הקייקס” כתב שזה ודאי מזונות לכו”ע כי רובו לא קמח עיי”ש

  רבני בית הוראה:

  אכן עכשיו אני רואה וזה נכון, לדבריו הנושא של כזית בכדי אכילת פרס בענין זה הוא רק כאשר מדובר בתערובת קמחים ולא בתערובת עם שמן וביצים שהם הרוב שאז זה ודאי מין מתיקה. יישר כח..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *