בועל שני

שאלה:

שאלה עיונית שלא למעשה.

אדם שקיים יחסים עם א"א לאחר שהיא קיימה כבר יחסים עם גבר אחר כף שעקרונית היא כבר היתה אסורה לבעלה ולא נוסף כל איסור – האם היא נאסרה גם על הגבר השני? אין כאן הרי את ה"ונטמאה ונטמאה" שאוסר על הבעל אז מדוע שתאסר על הבועל?

תשובה:

שלום רב,

השאלה הזו עתיקה. המהר"א ששון העלה את זה לראשונה, אבל מסקנתו היא שנאסרה גם לבועל שני. וכך גם רבים מהאחרונים דחו את הדברים בגמרא מפורשת בסנהדרין מא, ראה בהרחבה בפתחי תשובה אבה"ע סי' קעח ס"ק יא. וכן בשו"ת אגרות משה (אבה"ע ח"א סי' נד). אולם יש לדעת שבשו"ת מטעמי יצחק (ר' יצחק מהמבורג) הוכיח מהסוגיה הזו דווקא להיפך, כלומר, שלא נאסרה לבועל שני. למעשה, אצל רבים מהאחרונים אפילו הסברא הזו אינה מצטרפת לטיעונים אחרים. אבל יש שצירפו סברא זו. אבל לא התירו רק עפ"י סברא זו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל